Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КОРПОРАТИВНА БАНКА ПЛАТИ НАД 15 МЛН. ЛЕВА НА БКК

Подмятанията, че Корпоративна банка не разполага с достатъчно пари, за да изплати парите на кредиторите на Варненска корабостроителница, се оказаха блъф. На 14 ноември 2002 г. около 15.00 часа синдичката на фалиралото предприятие е занесла в банката платежни нареждания за над 20 млн. лв., от които близо 15 млн. лв. трябвало да бъдат преведени по сметката на Банковата консолидационна компания в Банка ДСК, а около 5 млн. лв. били изплатени на офшорната компания Украбул газ транс комерс лимитед, която в началото на есента откупи вземането на ЦКБ от корабостроителницата. Парите са преведени по указаните сметки до края на работния ден. Банката дори не се е възползвала от правото си, дадено й от Наредба N3 да плати до три дни, след като е получила нареждането от клиента си. От кредитната институция смятат, че в България няма много банки, които буквално за час могат да извадят 20 млн. лв., и то след като паричният пазар е затворил.Несъстоятелни се оказаха и обвиненията, че Корпоративна банка нарочно бавела преводите на парите към кредиторите на Варненска корабостроителница. Това са средства, които могат да бъдат плащани само когато съдът нареди и само на лицето, което той посочи. По сметките на синдика на корабостроителницата в банката имаше около 36 млн. лева. За над 30.4 млн. лв. от тях претендира БКК, която през 1999 г. откупи от SG ЕКСПРЕСБАНК вземанията й от варненското предприятие заедно с обезпечението по тях - три плавателни съда. По-малките кредитори на корабостроителницата - работниците и фирмите доставчици и подизпълнители, обжалват в съда сметката за разпределение и твърдят, че над 14.6 млн. лв. от събраните от синдика пари не се полагат на БКК. По тази причина съдийката по несъстоятелността Ванухи Аракелян е разпоредила консолидационната компания да получи само 15 млн. лв., а останалите пари да бъдат блокирани до окончателното решение на съдебните спорове.Направеното едномесечно предизвестие от ДЗИ - общо застраховане (на 28 октомври) приехме с ентусиазъм. Корпоративна банка, в желанието си за по-пълно гарантиране на интересите на кредиторите на Варненска корабостроителница вече преговаря със сериозни застрахователи, които да гарантират остатъка по депозита на синдика на фалиралото предприятие, заявиха изпълнителните директори на Корпоративна банка Цветан Василев и Янко Иванов. Служители на управляваната от тях институция съобщиха, че до момента като премиен приход Корпоративна банка е платила по тази полица на ДЗИ - общо застраховане 300 000 лв., без застрахователят да е понесъл каквито и да е щети.

Facebook logo
Бъдете с нас и във