Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КОНСЕРВАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПОМОГНА НА ЮНИОНБАНК ДА ОЦЕЛЕЕ

Анна Аспарухова, заместник-председател на управителния съвет и изпълнителен директор на ЮНИОНБАНК, пред в.БАНКЕРЪГ-жо Аспарухова, празнувате десет години от учредяването на ФБК София - фирмата, която през 1994 г. бе преобразувана в ЮНИОНБАНК. Не трябваше ли това честване да е след две години?- Най-точно е да се каже, че отбелязваме десет години от създаването на дружеството Юнионбанк, което е започнало като ФБК София и се е трансформирало в ЮНИОНБАНК. Трансформацията е станала през 1994 г., но самото дружество е създадено през 1992 година. Ето защо смятаме, че сега е моментът да празнуваме.Имаше ли критични моменти за съществуването на ЮНИОНБАНК през тези години?- Критични моменти имаше в развитието на цялата банкова система. ЮНИОНБАНК също мина през голямата криза от 1995-1996 г., а през 1997 г. нещата съвсем се промениха с въвеждането на Валутния борд. Тогава обаче все още бяхме млада банка, която се опитваше да работи по един нов и нестандартен начин на пазара. Предпочитанията ни бяха насочени към работа с големи корпоративни клиенти, които познавахме много добре и с които бяха изградили не само близки отношения, но и взаимно доверие. Банката можеше да разчита изцяло на тях, както и те на нея. Може би именно консервативността в управлението ни помогна много по-спокойно да преодолеем кризите, които засегнаха по-големите банки. Бяхме доста консервативни както в кредитирането, така и в привличането на средства. Това беше начинът да оцелеем. Опитът, който придобихме през този период, ни беше много полезен. Имахте и един неуспешен опит за обединение с България холдинг, но пък сега привлякохте като акционер ЕБВР и отбелязахте началото на сътрудничество с други международни финансови институции като Международната финансова корпорация... - Мисля, че естественото развитие на едно дружество предполага то да търси различни пътища за налагане на пазара. Било чрез самостоятелно разрастване - разширяване на клоновата мрежа и увеличение на капитала, било чрез търсене на институция с подобен тип управление, с която може да се изгради сътрудничество. Това са решения във времето, които се вземат в зависимост от развитието както на самото дружеството, така и на пазара. Не бих казала, че ЮНИОНБАНК е имала неуспех, дори обратното. Винаги обаче сме гледали в една посока и сме си поставяли една основна задача - да си партнираме с голяма международна финансова институция, която да ни помага както финансово, така и в управлението на банката. Привличането на ЕБВР като акционер е може би естественият завършек на нашата идея. Ние започнахме сътрудничеството си с нея преди повече от три години с различни кредитни линии. На 29 октомври подписахме договора и с Международната финансова корпорация за кредитна линия от 5 млн. щ. долара. Как оттук нататък ще се отрази върху дейността на вашата банка присъствието на ЕБВР сред акционерите й? - Големите банки и чуждестранните капитали налагат съвсем нов начин на предлагане на банковите услуги и на развитието на банковата система. Затова и ЕБВР е стратегически акционер за нас, който ще ни помогне да утвърдим името на ЮНИОНБАНК като стабилна и динамична банка.Днес ЮНИОНБАНК води една доста агресивна политика, предлагайки различни специализирани кредитни продукти - например за малкия и средния бизнес, за финансиране на земеделските производители срещу складови записи... Не се забелязва обаче голямо увеличение на нейните активи.- Не бих казала това. Ако се върнем назад - само преди две години, когато започнахме програмите за кредитиране на дребния бизнес и на земеделските производители, банката беше с балансово число около 70 млн. лева. Сега, към края на септември, балансовото й число над 130 млн. лева. Предполагам, че по Международните счетоводни стандарти до края на годината общите ни активи дори ще стигнат 150 млн. лева. Това удвояване в рамките на две години е значително постижение, защото пазарът не предлага много възможности за подобно натрупване. Ние успяхме благодарение на кредитните линии, на създадените много нови продукти в кредитирането и влогонабирането, които вече станаха масови, и на нашите специфични клиенти. Същевременно открихме клонове в цялата страна. В момента имаме 14 клона и офиси в големите градове. Следващата година имаме намерение да открием още четири. Подготвяте ли и други изненади за клиентите и конкурентите?- Не ми се иска да ги споменавам, но ще се опитаме да бъдем една модерна банка, която да предлага интересни продукти - завършени комплексни продукти, които да отговарят на всякакъв тип клиенти. По отношение на кредитите за малки и средни фирми вече втора година сме сред първите три банки, които се наложиха в тази област. Другото, което се оказа много успешно, е кредитирането срещу складови записи, където бяхме пионерите. Ще се опитаме да разширим гамата от услуги и най-вече при заемите за малки и средни предприятия. Вече осъществяваме тази наша цел чрез кредитната линия, която договорихме с Международната финансова корпорация. Тя е по-дългосрочна, а има търсене на инвестиционни кредити с по-дълъг срок. Максималният период на заемите ни за малки и средни предприятия вече е пет години. Отпусканите суми пък са по-големи от тези, които предлагаме по линия на ЕБВР. Общата сума, предоставена на един кредитополучател, може да достигне и 500 хил. щ. долара.В сферата на депозитите тази година също създадохме много нови продукти. Предлагаме различни опции, които задоволяват интереса на различни клиенти. Влоговете са със срок от един ден до три години. За шест месеца привлечените средства от граждани и фирми по тези продукти са около 30 млн. лева. За мен тази сума означава много, защото е постигната само за половин година, и то от нови клиенти. Тя доказва, че има сериозен интерес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във