Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТТА Е НЕПИСАНО ПРАВИЛО ПРИ ПРЕГОВОРИТЕ

Красимир Катев, съветник на министъра на финанситеГ-н Катев, как ще коментирате твърденията на БСП, че дългът на седем страни към България е продаван тайно на финансови къщи в Лондон и Берлин? БСП просто започва своята предизборна кампания. За съжаление - с доста зле подбрана мишена. Не става въпрос за продажба на дългове, а за събиране на вземания чрез директно уреждане на дълговете с правителствата на страните длъжници. А това са много трудни и деликатни процеси, с които не би трябвало да се спекулира. Нито пък да се използват за извличане на евтини политически девиденти.Всъщност революционното откритие на БСП фигурира в доклада на Сметната палата от 2003 година. Там процесите са описани много подробно. В документа пише, че България е получила в кеш вземания от съответните държави. Страните са посочени поименно. Между тях фигурира и Русия, която придоби повече публичност от поради естеството на отношенията с тази държава.Много от преговорите, които приключват сега, са започнали преди пет или десет години. Има даже такива, стартирали при правителства на БСП. Освен това професионалните екипи, които се занимават със сделките, са същите отпреди 15-20 години. Така че полето за маневриране и импровизация е много малко.Т.е. Вие отричате да са извършвани задкулисни игри с парите, които България има да взима от държави от Третия свят. Защо преговорите не се огласяват публично? Няма задължение този тип преговори да стават обществено достояние. Правителството само дава мандат за преговори, които понякога продължават с години. В някои случаи завършват неуспешно. В други - правителствата на страните успяват само да уточнят сумите по дълга. В много от тези договори по изричното настояване на страната длъжник се съдържат стриктни клаузи за конфиденциалност. Това се прави заради кредиторите на тези държави, тъй като във всеки отделен случай България е получавала повече от страните членки на Парижкия клуб. Освен това става въпрос за 32 длъжници, от които са уредени отношенията само с шест страни. Представете си как ще се чувстват останалите двадесет и шест? За всяка една от сделките е бил информиран и МВФ. Става дума за т.нар. силно задлъжнели държави от инициативата ХИПИК, при които обикновено дългът се отписва изцяло от страните от Парижкия клуб. Докато България във всеки един от случаите е събирала повече от Парижкия клуб, както и от останалите бивши социалистически страни.Появиха се твърдения, че са през мандата на НДСВ-ДПС са уредени дългове за 1 млрд. щ. долара. Вярна ли е тази цифра?- Истинската цифра на върнатите дългове в номинално изражение е в пъти по-малка. Тя съдържа голяма част от просрочената лихва. По-важното е обаче как са натрупани тези дългове. И тук нещата ще се върнат като бумеранг към БСП. Защото в много от случаите това са били оръжейни доставки на изкуствено завишени цени. Давани са кредити с ясното съзнание, че те никога няма да бъдат върнати.Всъщност общият финансов ефект е десетки милиони долари. Сумата не е много голяма в контекста на бюджета и изпълнението му, но не е и много малка. По-важното е, че тя е отчетена много прозрачно в бюджета.Парите не могат да се планират като приход в републиканския бюджет, защото се получават адхок. Приходите от просрочена главница влизат под черта във фискалния резерв. А приходите от просрочени лихви - като извънреден лихвен приход в бюджета над черта. Всичко това е перфектно осчетоводено и одитирано от Сметната палата, както и от МВФ. Но сумите не се дискутират в публичното пространство от тактически съображения. Това е неписаното правило в този тип отношения. Нещо повече, раздухването на инсинуации работи срещу националния интерес на България да събере остатъка от вземанията си от останалите 26 страни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във