Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КОНЦЕНТРАЦИЯТА В БАНКОВИЯ СЕКТОР ЩЕ ПРОДЪЛЖИ

Атанасиос Куцопулос, генерален директор на клона на Пиреос Банк в България, пред в. БАНКЕРЪГ-н Куцопулос, Банка Пиреос неотдавна купи ЕВРОБАНК - какво следва? Кои ще са акцентите в развитието на кредитната институция?- Покупката на ЕВРОБАНК беше част от стратегическия ни план за присъствие в България, както и от общата ни стратегия за Югоизточна Европа. Заинтересовани сме да увеличим дела си на местния пазар. Ще се стремим да притежаваме 10% от активите в българската банкова система.Сделката беше много добра и за двете кредитни институции. ЕВРОБАНК има развита клонова мрежа и бизнесът й много добре се допълва с този на Пиреос банк. Целта ни е след обединението на двете банки да създадем гъвкава и ефективна организация, която да покрива нуждите на всички клиенти - както на физически, така и на юридически лица, като им предоставя целия спектър банкови продукти.Бихте ли уточнили параметрите на сделката за покупка на ЕВРОБАНК?- Пиреос Банк придоби 99.66 % от ЕВРОБАНК, за което платихме приблизително 48 млн. евро. Активите и на двете банки ще надхвърлят 1 млрд. лева.Започна ли вече интеграционният процес?- Планирали сме добре процедурата по сливането, но имаме нужда от време, за да я осъществим.Какви промени ще направите в мениджмънта на ЕВРОБАНК?- Ще направим необходимите изменения съгласно стратегията, която имаме за развитието ни в страната. Въпросите за управленската структура също не са решени окончателно. Обсъждат се най-различни варианти. В Гърция се използва предимно едностепенният модел на управление - само със съвет на директорите, без надзорен? Ще приложите ли този модел и в новата банка?- В Гърция наистина е разпространен моделът на едностепенното управление. Но и по този въпрос не е взето окончателно решение. Целта е да използваме в най-голяма степен човешкия потенциал на ЕВРОБАНК. Не планираме съкращения.Вие ли ще оглавите мениджмънта на новата банка?- Това ще реши общото събрание, и аз самият не знам все още. Компетентните банкови органи ще вземат съответните решения за бъдещото й управление.Кога ще се проведе извънредното общо събрание на интегрираната банка?- В средата на август 2005 година.Ще купувате ли друга българска банка?- Никога не се знае какво може да възникне. За момента смятаме, че имаме едно задоволително присъствие в страната. Дали ще предприемем друга подобна стъпка, ще зависи и от цялостното развитие на пазара. Банка Пиреос вече се включи в консолидационния процес в банковия сектор. Смятате ли, че броят на българските банки ще намалее съществено?- Според мен тенденциите за по-голяма концентрация в банковия сектор ще продължат. Те ще зависят и от това, как банките ще реагират на обстоятелствата около присъединяването на страната към ЕС. Вярвам, че и малките банки имат своите място и роля, защото във всички национални финансови пазари съществуват, и малки, и средни, и големи банки.С какви резултати приключи клонът на Пиреос банк 2004 година?- За Банка Пиреос - България, 2004 г. беше много добра година. Печалбата преди данъчно облагане е 8.5 млн. лв., с 500% повече спрямо 2003 г., и се дължи основно на сектора корпоративно банкиране. Активите възлизат на 426 млн. лв., с ръст от 82% спрямо 2003 г., а кредитният портфейл е 367 млн. лв., с ръст от 93% спрямо 2003 година. Доволни сме, че реализирахме бюджета, който бяхме планирали, при това със съществено превишаване на предварително заложените показателите. Успяхме да подобрим и цялостната представа за Пиреос Банк на българския пазар като универсална кредитна институция, която предлага целия спектър от банкови услуги. Изградихме нужната инфраструктура и макар че имаме силно присъствие в корпоративното банкиране, засилваме позициите си и в услугите за физически лица и малки и средни предприятия. Имаме качествен и здрав кредитен портфейл, защото сме заслужили доверието на клиентите си. В наше лице те виждат банка, която разбира нуждите им и си сътрудничи с тях, която е техен съветник, когато е необходимо, и им предоставя услуги на високо ниво. Усилено разширяваме и клоновата си мрежа в страната. Вече имаме 13 клона в София, Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе, Сливен, Благоевград и гр. Сандански, а до края на годината ще бъдат завършени още пет, които в момента са в процес на изграждане. И клоновата мрежа на ЕВРОБАНК изцяло ще бъде оползотворена, тъй като целта ни е да предоставяме по-добро обслужване на клиентите си.Имате ли проблеми с мерките, които БНБ въведе за ограничаване ръста на кредитите?7- Мерките на Централната банка ограничават в известна степен развитието и ръста на всяка банкова кредитна институция. Те възпрепятстват и развитието, което бихме искали да имаме, но смятам, че БНБ има основанията да предприеме тези ограничения. Предполагам, че те ще дадат очаквания резултат, но това ще стане ясно след няколко месеца. Ще разширявате ли дейността си в България в сферата на лизинга, застраховането и други небанкови финансови услуги?- От началото на годината с успех работят двете ни дъщерни лизингови фирми - Пиреос Лизинг България и Пиреос Авто Лизинг - България . Създадохме ги, защото сме убедени, че тези услуги имат бъдеще в страната. Вече издаваме и кредитните карти ВИЗА ПИРЕОС - Електрон Бизнес и Класик.Засега нямаме планове да учредяваме застрахователна фирма към банката, но това ще зависи и от начина, по който ще се развие застрахователният пазар в България. Имаме добро сътрудничество с доста застрахователни компании, които работят тук.В Гърция Пиреос Груп работи много близко с холандската банкова и застрахователна корпорация Ай Ен Джи Груп? И двете финансови групировки са представени в София. Планирате ли съвместна дейност в България?- Преди две-три години бе осъществено стратегическо сътрудничество между Пиреос Груп и Ай Ен Джи Груп. Работим по създаването и предлагането на общи продукти в банковото застраховане. Засега не се планира подобна съвместна дейност в България. Само в банковия сектор ли Пиреос Груп ше развива бизнеса си на Балканите и в Югоизточна Европа?- Вече имаме дъщерни банки в Албания и в Румъния, разширяваме клоновата си мрежа и в България. Преди няколко месеца изкупихме и Атлас Банк в Сърбия, а преди няколко дни беше завършено изкупуването и на една банка в Египет. Целите ни са да разширим значително присъствието си в Югоизточна Европа и да играем значителна роля в банковия сектор в региона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във