Банкеръ Daily

Финансов дневник

Комисията "КТБ" внесе законовите промени

Депутатите от временната парламентарна комисията за проверка на случая с Корпоративна търговска банка внесоха в деловодството на парламента законопроект за промени в Закона за кредитните институции.

На брифинг в кулоарите на парламента председателят на комисията Десислава Атанасова от ГЕРБ представи основните положения в законопроекта. По думите на Атанасова, законопроектът е подкрепен от представителите на всички парламентарни групи, участващи в комисията "КТБ".

„Интересът на обществеността към лицата, свързаните с тях дружества и политически партии налага създаването на основание за разкриване на банковата тайна за банка в несъстоятелност”, пише в мотивите на законопроекта.

Промените целят създаване на правна възможност след обявяване на банка в несъстоятелност да се разкрие банковата тайна по отношение на физическите и юридическите лица, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия, влоговете, сметките и кредитите на политическите партии и на лицата и техните семейства, които заемат висши държавни дружества, както и консултантските договори, договорите за наем и други възмездни и безвъзмездни договори между банката и лицата, заемащи висши държавни и други длъжности.

По искане на председателя на Фонда за гарантиране на влоговете и на министъра на финансите синдиците на банка в процедура по несъстоятелност ще трябва да оповестят публично в седемдневен срок сведения относно физически и юридически лица и размера на техните влогове, сметки и кредити, предвиждат промените.

Предвижда се предоставянето на сведения за физически и юридически лица и размера на техните влогове и сметки, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от банката условия, ако тези лица са извършили разпоредителни сделки със своите влогове в периода след поставянето на банката под специален надзор.

Финансовият министър и председателя на Фонда за гарантиране на влоговете ще могат да изискат и сведения за физически и юридически лица, които са извършили уведомление за цесия и/или са направили волеизявление за прихващане след поставянето на банката под специален надзор. Синдиците ще трябва да предоставят публично и информация за договорите, по които липсва учредяване на уговорените обезпечения и надлежно вписване на сключените договори за учредяване на обезпеченията, както и за договорите, в които липсват заложените като обезпечение ценни книжа.

Публично ще бъдат оповестени и договорите със свързани лица или т.нар. кухи фирми, които са получавали кредити от дадена банка, след което на свой ред са се превръщали в кредитори.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във