Банкеръ Daily

Финансов дневник

КОЙ ще лапне централата на КТБ?!

 Месец май  2015 година. Малко повече от година след погрома над Корпоративна търговска банка (КТБ) експремиерът Иван Костов казва в интервю, че централната й сграда на софийския площад "Гарибалди" вече е собственост на защитен прокурорски свидетел по делото срещу мажоритарния собственик Цветан Василев. Адвокатите на банкера  потвърждават констатацията  на Костов, че това е станало "под носа на прокуратурата". И поясняват схемата - с ипотека в полза на дружество на Бисер Лазов.

Октомври, 2017 година. В Софийския апелативен съд (САС) гръмва шумен скандал - съдията Милен Василев уличава председателката  му Даниела Дончева в корупция. Василев окачва в коридора на съда заявление, в което излива възмущението си от нейна заповед, в резултат на което той е отстранен от търговско дело с голям материален интерес, свързано с несъстоятелността на КТБ.  Със  заповедта си  председателката  разпорежда   Милен Василев да бъде преместен от досегашния  6-и състав в 11-ти състав в търговското отделение на САС. Освен това със същата заповед Даниела Дончева заема мястото на Василев и поема разпределените му вече дела, сред които и въпросният спор с цена на иска 102 млн. лева.

Според Милен Василев въпросната заповед имала две цели: "1) да се накаже този, който много знае (много плоско от ваша страна); 2) да овладеете делата, на които аз съм бил докладчик, измежду които (каква случайност) и въпросното т.д. №2832/2017 г. с предмет иск за 102 млн. лв., към което вече сте проявявали нездрав интерес". Съдията настоява, че за подобно разместване е необходимо решение на общото събрание на апелативните съдии, съгласие на конкретния съдия и спазване на принципа за случайно разпределение на делата.

Той пише още: "При така описаните събития у мен остава силното съмнение, че това е проява на корупция от ваша страна (макар да нямам доказателства за последното. Зарязвате собствения си състав в гражданско отделение с пет висящи дела, зарязвате дори и мястото на бившия заместник-председател Стефан Гроздев в 11-и състав на Търговско отделение (където също има пет висящи дела на този доклад) и отивате на тежко натоварен състав с поемане на всички висящи дела на редови съдия. Не знаех, че сте толкова работлива. Следователно не желанието за работа е било водещо при преместването ви, а нещо друго. Предполагам, че като го приключите, бързо ще се ометете и от този състав и ще отидете  в друг апелативен състав."

Редом със заканата си да сезира Висшия съдебен съвет (ВСС) и съдебния инспекторат Милен Василев настоява за незабавна отмяна на заповедта на Дончева и за свикване на общо събрание на САС, на което случаят да бъде обсъден. Съветът започва проверка, чийто резултат остава неясен, а ръководството на САС отсича, че нарушения  в случая няма.  Съдията бил преместен по утвърдени вътрешни правила и заел мястото в състава на бившия председател Стефан Гроздев, който стана член на ВСС. Като председател на съда пък Дончева можела да влиза в заседания и като председател на състав по дела във всички отделения. Като реверанс е посочена все пак възможността делото да бъде разгледано публично със съгласието на страните, а Дончева си прави отвод по него.

Междувременно става ясно, че търговският спор е по иск срещу едно от ключовите дружества в орбитата на КТБ - "Евробилд 2003" ЕООД. След погрома над КТБ то беше пререгистрирано в Кюстендил и именно Кюстендилският окръжен съд се произнася по спора на първа инстанция, преди решението му да бъде обжалвано пред САС. Ищецът е софийското "Ню кооп инвест" АД, което твърди, че дългът произтича от сключени с ответника две споразумения от края на 2014 г., обезпечен е изцяло както с договорна ипотека, така и с особен залог.

С обявяване на "Евробилд 2003" в несъстоятелност дългът станал предсрочно изискуем и софийското дружество предявило правата си. Но въпреки че процесуалният представител на ответника признал изцяло многомилионния иск, съдът го отхвърлил поради недоказаност на единните им твърдения. Нещо повече - съдия Татяна Костадинова подозира, че е налице симулативна сделка, въз основа на която се претендира обезпечение за сума, която кредиторът не е предоставил на длъжника.

От решението на съда в Кюстендил става ясно, че ищецът е предявил вземанията си още в производството по несъстоятелност на "Евробилд 2003", но те не са приети от временните синдици Людмила Лозанова и  Боривой Миланов. Основанието за отказа е, че не са приложени всички документи, свързани с  предявените вземания. Кредиторът подава възражение срещу този отказ пред Кюстендилския окръжен съд, пред който се води производството по несъстоятелност. Но то е оставено без уважение. След като изчерпва тази възможност за доказване на правата си, кредиторът  завежда  дело по общия исков ред.

За да се стигне до споразуменията, "Ню кооп инвест" АД придобива вземания към "Евробилд 2003" чрез поредица от цесии и прихващания, направени след затварянето на банката през юни 2014 година. Като основание за тях е посочен  договор от края на 2013 г. между "Евробилд 2003" и трето дружество, а вземането по него  е придобито от "Ню кооп инвест" АД чрез договори за цесия. Кюстендилският окръжен съд обаче отказва  да приеме, че сумата по този договор е реално платена. Нещо повече - съдът приема, че всички цесии и прихващания въз основа на този договор са нищожни, тъй като не са имали реален предмет.

В добавка съдът стига до извода, че договорът за заем е симулативен. Той е подписан от лице, което представлява и двете дружества - заемодател и заемател. Не са предвидени обезпечения, а поредицата цесии са направени в кратък период точно преди да бъде сключено споразумение, по силата на което "Ню кооп инвест" АД придобива правото на вземане срещу "Евробилд 2003". По договора за заем не е извършвано и никакво погасяване на сумата. Изводът на съда е, че още при сключването му ответното дружество не е имало намерение да върне парите.

Очевидно целта на сделката е симулативен кредитор да бъде признат за реален в несъстоятелността на "Евробилд 2003" със съдействието на неговия синдик. Ако това се случи, ще бъдат признати за валидни и направените последващи обезпечения, с което ще бъдат предредени синдиците на КТБ. И понеже тези обезпечения са върху реални и скъпи имоти, а обезпеченията в полза на банката (ако изобщо има такива)  най-вероятно са върху акции на дружество в несъстоятелност, резултатът е ясен - увреждане на масата на несъстоятелността на КТБ.

“Евробилд 2003” ЕООД е една от перлите между активите на КТБ. Строително-инвестиционната компания купуваше активно имоти преди удара срещу банката, а след него започна бързо да ги  разпродава.  Едноличен собственик на “Евробилд 2003” от март 2015 г. е “Иновейшън Трейд” ЕАД, представлявано и управлявано от главния прокурорски свидетел по делото "КТБ" Бисер Лазов.  

Междувременно в играта се намесва и "ДИВАЛ 59" ЕООД. То  е собственост на сръбското "Ботса ДОО", което купи акциите от близкия на Лазов Емил Галов. Именно "ДИВАЛ 59" поиска да започне производство по несъстоятелност срещу “Евробилд 2003”, и то от  първоначална дата  на неплатежоспособност след всички осъществени продажби на имоти. А точно преди молбата за несъстоятелност седалището на "Евробилд 2003"  е  преместено от София в родния град на Бисер Лазов - Кюстендил.

Междувременно държавата в лицето на квесторите на КТБ Станислав Лютов и Елена Костадинчев проспа грабежа. Те поискаха  банката да се присъедини в производството по несъстоятелност на "Евробилд 2003" едва в края на януари 2015 г. - в последния момент и благодарение на адвокат, който настоятелно приканваше  квесторите да действат. Продадените имоти, сред които 8-етажната  сграда на "София прес" на бул. "Цариградско шосе" и централите на ул. "Граф Игнатиев" и на пл. "Гарибалди", попаднаха у свързани с Бисер Лазов подставени лица и дружества. Съдът по несъстоятелността (отново окръжният в Кюстендил) определи за начална дата на свръхзадълженост на "Евробилд 2003" 30 ноември 2014 г. -  когато имотите бяха разпродадени, а наложеният запор беше вече безпредметен.

По това време задълженията на дружеството към КТБ възлизаха на повече от 92 млн. лв.  - по 11 договора за кредит. Приетото вземане на банката към "Евробилд 2003" беше обаче намалено с 27 млн. лв. заради  признаване на прихващане във връзка с развален едностранно договор за подчинен срочен дълг, както и за задължения за наеми. А наред с вземанията на КТБ бяха приети и такива на дружества, управлявани или свързани с Бисер Лазов. Целта се подразбира - делът на банката във вземанията на кредиторите срещу фалираното "Евробилд 2003" да бъде сведен до равнище, което да я елиминира  при  бъдеща подялба на имотите, ако се стигне до разваляне на сделките за тях.

Февруари, 2018 година. Делото за 102-та милиона от КТБ се разглежда при закрити врата. Едва ли случайно то се оказва неоткриваемо в сайта на САС. Което е основание  да се предположи, че страните по симулативната сделка за вземанията срещу "Евробилд 2003" явно не са съгласни делото им да бъде разгледано публично. Не ясно обаче защо за него не може да бъдат открити данни, освен ако не е засекретено. Но пък  ако е  засекретено -  на какви основания е направено това?

Докато успеем да научим нещо за хода му, в медиите изтече информация, че в края на декември миналата година сградата на "Гарибалди" е станала предмет на нова сделка - този път между сегашните синдици на КТБ Кристи Маринова и Ангел Донов, от една страна, и „Ню кооп инвест“ - от друга. С тази сделка дружеството, чийто управител  е Ненчо Трифонов (близък на сестрата на Лазов), прехвърля обезпечените с ипотека върху сградата на "Гарибалди" свои вземания за въпросните 102 млн. лв. от "Евробилд 2003" на КТБ за... 1 лев. Основанието е: вместо  частично изпълнение на задължение на "Евробилд 2003"  към КТБ.

Сградата на "Гарибалди" беше ипотекирана от "Евробилд 2003" в полза на "Ню Кооп Инвест" броени месеци след поставянето на КТБ под особен надзор. Обезпечението е договорено въз основа на съмнителен разчет между двете дружества, които  по този начин  уреждат отношенията си. Споразумението е сключено по повод  на договор за цесия между "Ню Кооп Инвест" и кипърската офшорка "Кастамо Трейдинг Лимитид", което цедира на първото дружество вземането си към "Евробилд 2003". Средствата за обезпечените активи са, разбира се, от кредити от КТБ. 

В последната на практика тройна сделка очевидно е отчетено, че върху имота има тройна възбрана - в полза на КТБ, на НАП и отделно на бюджета  - по иска на Комисията по конфискация. Нещата са подготвяни отдавна - "Ню кооп инвест" предложило още в края на 2016 г. да прехвърли вземанията си от "Евробилд 2003" към КТБ, а Фондът за гарантиране на влоговете го разрешил половин година по-късно. В договора е включена и клауза за поверителност, съгласно която страните се задължават да не разкриват информация и да не правят изявления, с които  да коментират каквито и да са факти и обстоятелства за предмета и страните по него.

При такива ходове и партньори може да се предположи - както и с оглед  на скандала в САС,  че в движение е коригирана схемата за приключване на делото. Възможно е това да се прави  и с оглед на промените в Закона за банковата несъстоятелност, приети по инициатива на депутатите от ДПС Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид. Показателно е обаче задкулисното сътрудничество между синдиците на КТБ и подставени лица, които  в безброй публикации  бяха свързвани с разграбването на активите й. 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във