Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кое определя цената на застраховката "Автокаско"?

Сключването на „Автокаско“ е доброволен избор, когато искаме да осигурим допълнителна защита за своя автомобил. Това е един от най-често търсените продукти на застрахователния пазар. Въпреки популярността на тази застраховка, много от потребителите не са запознати с пълния й обхват. Ето защо темата стана част от образователната кампания на застрахователен брокер 24Ins.bg., инициирана през 2017г. чрез социологическо проучване, което показва доколко потребителите са запознати със застрахователните продукти.

Основните параметри, с които трябва да сме наясно при сключването на застраховката „Автокаско“ са:

- Какво и колко покрива?

- От какво зависи цената?

- Какво се случва при щета?

- За какво да внимаваме при избора си?

При сключено „Автокаско“ застрахователната компания покрива частично или изцяло бъдещите разходи за сервизни и други услуги за отстраняване на щети, вследствие на пътен инцидент, природни бедствия, кражба или неволно самопричинени вреди по МПС-то. Целта е автомобилът да бъде възстановен до състоянието, в което е бил към момента на сключване на застраховката „Автокаско“. Тук е важно да знаем, че всеки потребител на този продукт може сам да избере какво да включва желаната застраховка, т.е. да посочи покритията, които са му нужни. Размерът на застрахователната премия варира спрямо избраните от собственика покрития. Колкото по-малко е покритието на услугата, толкова по-ниска е крайната й цена.

Цената на застраховката „Автокаско“ се определя в зависимост от още няколко фактора. Един от тях е стойността на автомобила към момента на застраховката, или неговата средна пазарна стойност. Друг определящ фактор е възрастта, както на автомобила, така и тази на собственика. При възраст на собственика под 30 години, се наблюдава завишение на офертите. Други критерии, според които се определя цената на „Автокаско“-то са наличието на щети от предходни години, както и районът, в който е регистриран автомобилът.

Много от въпросите и неизвестните за потребителите се появяват в момент на предизвикана щета и действията, които я съпътстват. Първата стъпка е да се направи оценка на наличните щети на МПС-то и да се предприемат мерки за отстраняването им. В най-лошия случай автомобилът се дефинира като „Тотална щета“ – тогава, когато уврежданията превишават 70% от действителната стойност на превозното средство.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във