Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КФН удължи квестурата на "Юроамерикан"

 КФН взе решение да удължи до 30 септември 2017 г. срока на назначението на Николай Михайлов Полинчев като квестор на Застрахователна компания „Юроамерикан“ АД. Квесторът е получил задължителни предписания да отправи искане до "Юропиън-Американ Кепитъл Груп" да даде предварително писмено съгласие за прехвърляне на финансови инструменти в друга надеждна депозитарна институция, която спазва приложимото законодателство на Европейския съюз. Квесторът трябва и да представи в Комисията за финансов надзор отчет до 5 работни дни преди изтичането на мандата си.

 "Юроамерикан" АД е третата компания, в която Комисията за финансов надзор (КФН) вкара квестор още в средата на юли 2017-а. Така тя се присъедини към групата на санкционираните - застрахователното дружество "Надежда" и взаимозастрахователната кооперация "СиВЗК".  

Застрахователна компания "Юроамерикан" е новото име на здравноосигурителното дружество "Планета", създадено през 2004 г., което до миналата година - след като бе прелицензирано, извършваше дейност по доброволно здравно осигуряване. Според доклада към решението на КФН до назначаване на квестор се стигнало, тъй като към края на 2016 г. застрахователната компания не е осигурила достатъчно допустими собствени средства за покритие на минималното капиталово изискване (МКИ) от 100% по "Платежоспособност II".

При проверките  "Юроамерикан" е предоставило на КФН справки, според които допустимите собствени средства на застрахователя са формирани от превишението на активите над пасивите и от получен подчинен срочен дълг от "Юропиън-Американ Кепитъл Груп" Инк, Калифорния. Този дълг е предоставен под формата на ценни книжа, които по информация на застрахователя са били на съхранение в клона на попечителска банка в Лондон. След запитване на КФН до британския финансов надзор се установило, че информацията, подадена от "Юроамерикан" за банката депозитар на ценните книжа, е, меко казано, неточна. А самите финансови инструменти са дадени в банка депозитар, която е регистрирана в една от тихоокеанските островни държави (според някои твърдения - Папуа Нова Гвинея). По тази причина КФН предписва на квестора да поиска от "Юропиън-Американ Кепитъл Груп" да прехвърли ценните книжа в банка депозитар, базирана в държава членка от ЕС.

Другият проблем, свързан с качеството на активите на "Юроамерикан", е, че застрахователят е отчел в баланса си имот за над 4 млн. лева. Оказало се обаче, че имотът е ипотекиран и ако продавачът му - "Бау–унд Лигеншафтефервалтунг4 ГмбХ, спре да изплаща кредита, въпросният имот може да послужи за покриването на задължението, тъй като според договора за покупко-продажба застрахователят не поема кредита. От друга страна, в договора било посочено, че покупката на имота влиза в сила при вписването на сделката в имотния регистър на Австрия.

"Към 12 юли 2017 г. в имотния регистър на Австрия като собственик е вписан "Бау-унд Лигеншафтефервалтунг" ГмбХ. Не е налице вписване на ЗК "Юроамерикан" АД като собственик на имота", твърдят от КФН. В резултат от това имотът трудно би станал  актив на застрахователя, смятат в КФН.

До края на септември 2017-а квесторът Полинчев трябва да представи в КФН подробна информация за финансовото състояние на "Юроамерикан", както и да изпълни предписанията на комисията. Квестурата забранява на компанията да сключва нови застраховки и да се разпорежда с активите си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във