Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КФН разреши покупката на "Токуда"

Милен Марков председателя на съвета на директорите на ЗД "Съгласие" ЕАД

Сделката за покупката на "Токуда Здравно застраховане" ЕАД от застрахователно дружество "Съгласие" ЕАД ще приключи в срок. Това стана възможно, след като на 20  юни Комисията за финансов надзор одобри ЗД "Съгласие" ЕАД да придобие 100% от капитала на "Токуда Здравно застраховане" ЕАД.

През март 2017-а застрахователното дружество "Съгласие", представлявано от председателя на съвета на директорите Милен Марков, обяви, че планира да придобие изцяло капитала на "Токуда Здравно застраховане" и подаде в КФН документи с молба комисията да разреши сделка. Бе подписан предварителен договор, който влиза в сила, след като надзорният орган даде своето одобрение.

КФН поиска допълнителна информация по сделката, което е обичайна практика. И след като я разгледа, даде разрешение в установените от закона срокове.

Идеята е "Токуда Здравно застраховане" да стане дъщерно дружество на "Съгласие".  В този случай обаче  "Съгласие" ще се превърне в група, която на свой ред ще подлежи на допълнителна отчетност пред КФН. При това положение няма да е чудно след време "Съгласие" да погълне активите на здравния застраховател, за да избегне подобен прекомерен контрол.  

Застрахователното дружество "Съгласие" е преименуваният Здравноосигурителен фонд "Съгласие", създаден от вливането на две здравноосигурителни дружества - Здравноосигурителна компания "ЦКБ-Здраве" и Здравноосигурителен фонд  "Хипократ".

В края на миналата година застрахователят е реализирал брутен премиен приход от общо застраховане от 464 хил. лева. По-голямата част от тях - 397 хил. лв., са приход от здравни застраховки.

Прегледите на балансите на дружеството показаха, че капиталът на "Съгласие" възлиза на 7.686 млн. лв. (след корекции). Заради приложените мерки за съответствие, с които бяха изчистени разминаванията, възникнали от различните методики, с които работят оценителите, собствените средства на компанията и капиталовото й покритие бяха увеличени със 148 хил. лв. при 7.538 млн. лв. до момента. Така покритието на капиталовото изискване за платежоспособност на компанията бе повишено от 143 на 145 процента. Повишение имаше и при покритието на  минималните капиталови изисквания - от 101 на 103 на сто.  

Обектът на предстоящата покупка  - "Токуда Здравно Застраховане" ЕАД, в момента е собственост на японската "Токушукай Инкорпорейтид". Здравният застраховател с пазарен дял от 0.2% е реализирал в края на миналата година брутен премиен приход от  2.719 млн. лева. Компанията остава извън обхвата на Платежоспособност II и работи по изискванията на Платежоспособност I.

Преди процедурите за съгласуваност собствените средства на "Токуда здравно застраховане" са възлизали на 5.122 млн. лв., а след тях - на 4.902 млн. лева. Понижило се е и покритието на изискванията за платежоспособност - от 111 на 107% след корекциите.  

Напомняме, че в средата на миналата година здравният холдинг Acibadem, който придоби "Токуда болница София", отправи оферта за покупката на здравния фонд "Токуда здравно застраховане", но не се стигна до сделка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във