Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КФН предупреждава за опасност от "Позитива"

Комисията за финансов надзор публикува специално съобщение, с което предупреждава всички лица - потенциални инвеститори във финансови инструменти, че фирмата "Позитива" е с отнет лиценз и няма право да предоставя инвестиционни услуги и да сключва договори с клиенти за инвестиционно посредничество. В съобщението на КФН се казва: "С решение от 23.06.2017 г. Комисията за финансов надзор отне лиценза на „Позитива“ АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник.  Със същото решение за квестори на дружеството са назначени Наталия Кумпикова и Николай Полинчев, а на Валентин Андонов и Александра Георгиева е забранено да управляват и представляват „Позитива“ АД."

Комисията предупреждава инвеститорите, че разполага с данни според които след отнемане на лиценза на „Позитива“ АД тя продължава да сключва договори с клиенти за търговия с финансови инструменти. "На потребителите на услуги се указва да преведат паричните суми, предвидени във връзка с договорите по сметки на свързани дружества, а в договорите се вписват различни лица, които действат от името на дружеството. В тази връзка КФН напомня, че квесторите са единствените хора, които имат право да извършват действия от името на това дружество. Потенциалните инвеститори следва да правят проверка преди сключване на договор с инвестиционен посредник дали той е лицензиран от компетентен орган. Проверката може да бъде направена на интернет страницата на Комисията за финансов надзор", пише в съобщението на КФН, което от 30 август може да бъде прочетено и на нейния сайт.

Това официално предупреждение на КФН към инвеститорите е поредното в сагата с мнимите информационни посредници, работещи под името "Позитива". Още на 16 юли 2017-а КФН пусна друго съобщение, с което информира потенциалните инвеститори, че "Позитива Кепитъл" ЕООД няма право да предоставя инвестиционни услуги на територията на България. Видовете инвестиционни услуги са посочени в чл. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти, а именно: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти, изпълнение на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти за сметка на клиенти, управление на портфейл, предоставяне на инвестиционни консултации на клиент. "Позитива Кепитъл“ ЕООД не е дружество, лицензирано от КФН или от компетентен орган на друга държава членка на ЕС, предупреждават от регулатора. "Потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че предоставянето на инвестиционни услуги от името на "Позитива Кепитъл" ЕООД, както и предоставянето на банкови сметки на "Позитива Кепитъл" ЕООД, по които да бъдат превеждани суми във връзка с търговията с финансови инструменти, е в противоречие със закона", пише в съобщението на КФН.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във