Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН предупреди за мошеници сред инвестиционните посредници

През последните месеци се наблюдава тенденция за заблуда на инвеститорите и потенциалните инвеститори във финансови инструменти, като се регистрират дружества с наименования, наподобяващи тези на лицензирани от Комисията за финансов надзор инвестиционни посредници, съобщи регулаторът.

Наименованията често съдържат името на лицензирания инвестиционен посредник като се добавят означения „-ФРОНТ ОФИС“ или други думи, които могат да създадат заблуда в инвеститорите, че това дружество е надлежно лицензираният от Комисията за финансов надзор инвестиционен посредник.
 
Чести са случаите, в които лицензирани инвестиционни посредници сключват договори с инвеститорите, в които се посочват банкови сметки на регистрираните дружества с подобни наименования като се превеждат парични средства по банкови сметки, по които титуляр не е лицензираният посредник.
 
Във връзка с това, КФН предупреждава инвеститорите, че:
- получател на всяко плащане, което е възникнало от договорните отношения между клиента и инвестиционния посредник, следва да бъде именно инвестиционният посредник;
-  банковата сметка, по която се превеждат пари следва да е посочената в договора банкова сметка с титуляр инвестиционният посредник.
 
Парични средства, преведени по сметка на лице, различно от инвестиционния посредник, няма да могат да бъдат обект на защита от Фонда за компенсиране на инвеститорите до предвидените в закона размери и да бъдат възстановени в случай на несъстоятелност на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във