Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН обяви максималния размер на техническата лихва за застрахователите

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува във вторник (10 юли) максималния размер на техническата лихва за изчисление на премиите и резервите на застрахователите за периода от 1-ви юли 2018 г. до 30-ти септември 2018 година. Максималният размер на техническата лихва е 1,4873 за този период. Усредненият дългосрочен лихвен процент за последните седем години по данни на БНБ е 2,9747.

Оповестяването се прави на основание чл. 86, ал. 11 от Наредба № 53 от 23 декември 2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във