Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КФН ДРЪПНА ЮЗДИТЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ

ПО-МАЛКО ИНВЕСТИЦИОННА СВОБОДА ЗА ДРУЖЕСТВАТАСлед някои счетоводни гафове през изминалия месец висшият финансов надзорен орган реши да позатегне юздите на фирмите, провеждащи пенсионната реформа. Страх лозе пази!Инвестирането до 10 на сто от активите на всеки професионален, универсален и доброволен фонд за пенсионно осигуряване в ценни книжа, издадени от едно пенсионноосигурително дружество (ПОД), както и инвестирането до 35 на сто от активите на фонда в банкови депозити със срок един месец, ще бъде възможно едва след получаване на разрешение за това. То ще се получава чрез подаване на заявление до заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Осигурителен надзор. Това са указанията към дружествата, които комисията КФН утвърди на 21 юли тази година.Поставят се различни условия пред ПОД при подаване на заявленията до надзора. Изисква се подробна аргументация на инвестиционната цел, която се очаква да бъде постигната. С оглед на това в заявленията, подадени до КФН, се описват мерките за ограничаване на риска от концентрацията на инвестиции в ценни книжа на едно дружество или в банкови депозити. Изискват се прогнозни данни за очаквания размер на доходите от инвестицията, както и основни финансови показатели за състоянието на дружеството, от чиито ценни книжа се кани да купува, изготвени на базата на последния му тримесечен финансов отчет.Важни са също причините, поради които се налага инвестирането в банкови депозити, мотивите за избора на една или друга банка, данни за финансовата й стабилност и за ликвидността й. Освен това трябва да се защити процентът на инвестицията в ценни книжа на едно дружество, както и в банкови депозити, който се изчислява спрямо размера на активите на фонда за работния ден, предхождащ деня на подаване на заявлението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във