Банкеръ Daily

Финансов дневник

КЕВР и ЕБВР подписаха споразумение за подкрепа в регулаторната дейност

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ и Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ подписаха Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти в областта на регулаторната дейност, съобщиха от КЕВР. Документът е бил подписан от председателя на КЕВР Иван Иванов и директора на ЕБВР за България Лариса Манастърли.

Сключеното споразумение е в изпълнение на Меморандума за разбирателство между Правителството на България и ЕБВР за подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. В рамките на Оперативна програма "Добро управление" енергийният регулатор и ЕБВР ще реализират Проект "Развитие на аналитичния капацитет на КЕВР", с бенефициент КЕВР и ЕБВР като изпълнител, допълниха от енергийния регулатор.

Споразумението предвижда ЕБВР да предостави на КЕВР консултантска помощ за подобряване на аналитичния и техническия капацитет на регулатора, както и за регулирането на цените и ефективността на електроенергийния пазар на България. Дейностите по проекта включват разработването на методики и анализи за регулаторни цели по отношение на мониторинга на пазара, разходите и ползите от инвестиционните проекти, капиталовите и оперативните разходи на мрежовите предприятия. Предвидено е също да бъде разработена методика за обвързване на регулираните приходи на мрежовите предприятия с показателите за ефективност и качество на услугите.

Планирано е още подпомагане на аналитичния капацитет на КЕВР по отношение на правомощията за регулиране на цени в електроенергийния сектор. Съвместният проект предвижда още да се извърши преглед и анализ на националното законодателство, за да се изготвят на предложения за нормативни промени за подобряване на регулаторната рамка на електроенергийния пазар и на регулаторната дейност на КЕВР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във