Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КЕСИИТЕ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ И РЕСТОРАНТЬОРИТЕ ЩЕ ОТЪНЕЯТ ОЩЕ

КЕСИИТЕ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ И РЕСТОРАНТЬОРИТЕ ЩЕ ОТЪНЕЯТ ОЩЕХотелиерите и ресторантьорите трябва задължително да се застраховат срещу причинени вреди, свързани със здравето и имуществото на техните гости, клиенти и посетители, или е застрашен животът им. Това ще им наложат промените в Закона за туризма, одобрени в края на миналата седмица от Министерския съвет. Тази застраховка спада към категорията Обща гражданска отговорност на фирми за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица във връзка с осъществяване на предмета им на дейност и е задължителна в повечето страни с развит туризъм. Полицата ще сключват собствениците на хотели и ресторанти. Тя ще обхваща освен клиентите и арендаторите, наемателите и всички служители на трудов договор, администрацията, работниците и обслужващия персонал в хотела или ресторанта. Изискването да се предприеме такава мярка произтича от Закона за задълженията и договорите, според който всеки носи отговорност за вредите, които е причинил поради небрежност, пропуск, грешка. Полицата гарантира, че ако клиент пострада и предяви претенция за обезщетение към хотела или ресторанта, застрахователят ще го изплати от името на застрахования. Свързани със собственика лица и неговите роднини не се обезщетяват съгласно тези условия.Застраховката покрива рисковете смърт и телесни увреждания вследствие на злополука, отравяне при консумация на храна, пълна загуба или частична вреда на движимо имущество, собственост на клиента. Допълнително защитата може да бъде разширена и да включва кражба чрез взлом на лични вещи на гости от стаите на хотела, вреди върху автомобилите на гостите на хотела, вреди, причинени от услуги (пране, гладене, химическо чистене, коафьорство), при експлоатация на спортни и развлекателни съоръжения и други. От значение при определянето на цената на полицата за конкретен обект е броят на стаите, леглата, местата в ресторанта, броят на етажите, наличните аварийни изходи, средната годишна посещаемост и дали до момента на сключването й е имало инциденти и увредени лица. Когато застраховката е сключена със самоучастие (част плащането по щетата поема застрахованият), се ползва отстъпка при заплащането на премията. Отговорността на застрахователя е до избрания от клиента му и договорен в полицата лимит.Застраховката не покрива вреди, причинени след употреба на алкохол или опиати и вследствие на военни действия или граждански размирици. Ако клиентът пострада, докато пребивава в хотел или ресторант, трябва да предяви претенция пред застрахователя, като я придружи с необходимите документи, които доказват настъпването, естеството и размера на вредите. Застрахователят изплаща сумите, договорени с пострадалия, на база на извънсъдебно споразумение или на съответната присъда.Въпреки че застраховката се предлага повече от десет години на застрахователния пазар, тя не се търси, тъй като все още са рядкост претенциите на клиенти за обезщетения от собственици на хотели и ресторанти. Освен това хотелиерите сключват застраховка Злополука на посетителите, която до известна степен ги защитава, ако пострадат. Статистиката показва, че застраховка Отговорност на хотелиера представлява едва 5% от всички застраховки от тази категория, а за ресторантите относителният дял е още по-нищожен.Не бива да се очаква, че въвеждането на тази задължителна застраховка ще оскъпи прекомерно цените в хотелите и ресторантите, каквито твърдения се появиха. Застрахователи изчислиха, че например ако собственик или арендатор на пететажен хотел, разполагащ с двеста легла и охраняем паркинг е избрал лимит на отговорност за едно събитие 500 хил. лв., а за година - 1 млн. лв., ще заплати годишна застрахователна премия от 1700 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във