Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КЕЙ ПИ ЕМ ДЖИ ЗАВЪРШИ ПРОУЧВАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ НА БНБ

Тази седмица представителите на консултантската компания Кей Пи Ем Джи завършиха предварителното проучване на състоянието на информационните мрежи на Българската народна банка. До края на годината експертите на Кей Пи Ем Джи ще направят оценка и на системата за междубанкови разплащания БИСЕРА-3, както и на работата по проекта за изграждане на система за брутен сетълмент в реално време. Тя се изгражда от американската фирма Монтран.Кей Пи Ем Джи ще изготви стратегията за развитието на информационните мрежи на БНБ и ще посочи необходимите промени в системата за управлението на валутния резерв и на движението на наличните пари, както и на платежните и счетоводните софтуерни програми на банката. Ще бъде направен също така анализ на резултатите от досегашната експлоатация на централния кредитен регистър и предложения за бъдещото му развитие.Важен аспект от изготвяната от Кей Пи Ем Джи нова стратегия е подобряването на механизма, по който БНБ възлага обществени поръчки. Екипът на консултантската компания ще съдейства на БНБ при определянето на критериите за подбор и оценяване на кандидатите. Кей Пи Ем Джи ще предложи и конкретните мерки за следене на изпълнението на сключените от банката договори.През тази година ръководството на БНБ ще увеличи неколкократно средствата, отделяни за нуждите на информационната сигурност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във