Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КАРТОВИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ ТРЯБВА ДА СЕ КОНТРОЛИРАТ ОТ ВСИЧКИ БАНКИ

Александър Цинцарски, управляващ директор на Банксервиз, пред в.БАНКЕРЪГ-н Цинцарски, в банковите среди се заговори за продажбата на Борика. Как гледате на подобен акт?- По отношение на Борика смятам за недопустимо тя да бъде продадена на едно независимо частно юридическо лице, което е извън банковата система. Недопустимо е да бъде продадена и на една, две или няколко банки. Тези две конструкции биха застрашили интегритета и цялостта на банковата система, защото Борика като система, не говоря като дружество, е необходима на всички български банки.Предстоят промени в структурата на услугите на Борика във връзка с това, че големите банки изграждат собствени авторизационни централи. БОРИКА ще има все по-малък дял в авторизацията на картовите плащания, което е главната й функция в момента. От друга страна обаче, Борика винаги ще играе главната роля по отношение на размяната на съобщения между различните банки, независимо дали имат собствен авторизационен център или не. Трябва и в бъдеще да се гарантира принципът, който е осигурен сега - Всеки срещу всеки. Ще рече: всеки притежател на карта, независимо къде е издадена тя, може да ползва банкоматите на всички останали банки. Борика трябва да е пресечната точка на интересите и услугите на всички банки. Наше проучване показва, че всички европейски модели са такива. Такова дружество трябва да е собственост на българските банки, или най-малко на всички банки, които издават карти.От друга страна, в България транзакциите не са много големи като обеми и трябва да се търси ефективност. Не бива да се харчат пари за изграждане на множество системи само заради самите тях. След като банковото дружество за автоматизация на банковите платежни системи съществува, няма смисъл да се изгражда ново. Очевидно Борика не може да е собственост само на Централната банка. Според мен най-добрият вариант е преливането, сливането или закупуването (начинът не е от значение) на дружеството Борика от Банксервиз. Така ще са защитени интересите на всички кредитни институции и нито едно юридическо лице няма да има монопол, няма да се налагат и частни интереси в банковата система в областта на картовите плащания.Какво ви кара да мислите, че дейността на Борика ще се впише добре в Банксервиз?- Банксервиз е акционерно дружество, има устав, точно разпределение на отговорностите, има съвет на директорите, в който влизат представители на най-висшия банков мениджмънт. В него действително се защитават интересите на всички банки. Ще дам един пример. Банксервиз отговаря и за платежната система БИСЕРА и цените й се определят от съвета на директорите. Те непрекъснато се актуализират в съответствие с измененията в броя на плащанията, а те непрекъснато растат. Тази година например намалихме цените три пъти - от 1 януари, от 1 април и от 1 май. На дружеството не са му необходими повече пари, отколкото за неговата издръжка, затова нарастването на броя на плащанията води до намаляване на цените. Така би трябвало да стане и с картовите плащания, които са чисто междубанкова дейност. Те трябва да принадлежат на банковата общност като цяло.Подготвя ли Банксервиз оферта за покупката на Борика? - Смятам, че е рано да се говори за цени и оценки. Банкерите заедно с ръководството на БНБ трябва да вземат най-напред стратегическите решения - по отношение на собствеността. Според мен те трябва да са в посоката, която аз смятам за най-правилна, а именно Борика да стане част от Банксервиз. Едва след като се вземе принципното решение, трябва да се уточняват детайлите за начина на прехвърляне на собствеността, да се прави оценка на стойността на дружеството. Заради евентуалната покупка на Борика ще се наложи ли Банксервиз да увеличи капитала си?- Покупката на каквото и да било от страна на Банксервиз може да става по два начина. Единият е чрез увеличение на капитала му. Другият е, като се използват наличните средства на Банксервиз, които не са малко, плюс инвестиционни кредити, каквито прецеденти вече сме имали. Аз самият съм привърженик на втория вариант, но това ще го решат акционерите на Банксервиз. Кога във времето виждате изясняването на всички въпроси?- При консенсус всичко може да мине гладко и без сътресения някъде за около четири до шест месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във