Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Капиталът на ТБ „Виктория“ скочи с една четвърт

От четиримата синдици, помогнали за оздравяването на ТБ "Виктория", двама вече са извън банката - Росен Ангелчев (най-вляво) и Лазар Илиев (в средата), останаха само Кристи Маринова и Ангел Донов.

Капиталът на ТБ „Виктория“ е нараснал с около една четвърт само за януари и към 8 февруари е бил 122 090 621 лева. Това е единственото число, характеризиращо "стоката на сергията", до което само "БАНКЕРЪ" успя да се добере. Досега имахме сведения единствено че към 31 декември 2015 г. капиталът на банката е бил  92.091 млн. лв., но активите й са намалели с 14.3% - до 166.9 млн. лева.

Процедурата за продажба на Търговска банка "Виктория" ще бъде удължена, след като първият опит не даде очаквания резултат, а ръководството й намери вариант да спечели допълнително време за привличане на кандидати. Извършеното увеличение на капитала й е формалният аргумент за рестартиране на конкурса, тъй като това е съществено обстоятелство, което може да повлияе върху интереса на потенциалните купувачи.

Консултантът по продажбата на ТБ "Виктория" ЕАД - одиторската компания АФА ООД, ще публикува на 16 март актуализиран маркетингов документ относно процедурата, който ще отразява положителните промени в капиталовите показатели на банката. Промяната има за цел да активира инвеститорския интерес. Това съобщиха на 8 март синдиците на изпадналата в несъстоятелност Корпоративна търговска банка (КТБ), която притежава 100% от ТБ "Виктория".

Припомняме, че през декември 2015 г. Фондът за гарантиране на влоговете в банките разреши на синдиците на КТБ да задвижат продажбата на 100% от капитала на нейната дъщерна банка "Виктория" ЕАД заедно с всички вземания на КТБ от банката.

В изпълнение на това решение наетият консултант по продажбата - АФА ООД, подготви през декември 2015 г. и изпрати до потенциален кръг инвеститори маркетингов документ с цел идентифициране на инвеститорски интерес към продажбата и подаване на писма за интерес.

В хода на процедурата по продажбата през февруари 2016 г. бяха отчетени съществени положителни промени в капиталовите показатели на ТБ "Виктория" в резултат от замяната на допълнителен капитал от първи ред и капитал от втори ред с инструмент в базовия собствен капитал от първи ред, гласи прессъобщението на синдиците на КТБ.

Към 31 декември 2014 г. базовият собствен капитал от първи ред (CET1) на ТБ "Виктория" е 10.81% при изискуем 4.5 процента. Капиталът от първи ред (Т1) е 15.59% при минимум от 6%, а общата капиталова адекватност е 25.24% при изискуеми 8 на сто, показва одитираният финансов отчет на банката за 2014 г., публикуван в Търговския регистър в началото на февруари 2016 година. Общият размер на посочените буфери е 9.8 млн. лв., а излишъкът на CET1 е 1.4 млн. лева.

Двайсет и шестата по размер на активите банка на местния пазар изпрати и 2015 г. със загуба в размер на 9.3 млн. лв., показват надзорните отчети на Българската народна банка, които обаче не съдържат подробна информация за отношенията на капиталова адекватност, за да може да се направи сравнение с последните налични данни, чрез които да се оцени актуалното състояние по тези показатели.

Тези промени обаче имат директен ефект върху информацията, посочена от консултанта по продажбата на ТБ "Виктория" в изготвения от него и разпространен през декември 2015 г. маркетингов документ.

Необходимостта от неговото актуализиране и адресирането му до по-широк кръг потенциални инвеститори произтичат от актуалното състояние на банката, като същевременно се цели прозрачността на процедурата по продажбата да бъде запазена.

Както "БАНКЕРЪ" пръв писа, интерес към ТБ "Виктория" са проявили ИНВЕСТБАНК и консорциум около застрахователната компания "Лев Инс", в който участват базираната във Виена финансова компания Kerbler Holding и българската "Агро резерв".

 

 

Стоката

Обявената за продажба ТБ "Виктория" е бившата "Креди Агрикол" - една от малките на пазара (21-ва сред 30 участници на пазара към януари 2014 г.). Тя бе купена от КТБ през юни 2014 г., когато бе преименувана на ТБ "Виктория". Броени дни след това КТБ затвори врати и бе поставена под специален надзор. Същата мярка бе взета и по отношение на дъщерната й банка, което пък се отрази върху бизнеса й.

За разлика от КТБ обаче, за "Виктория" се намери вариант, при който банката можеше да посрещне тегленията от депозанти без външна помощ. С инструкция на БНБ бе извършена продажба на обособени части от кредитния портфейл, което привлече около 160 млн. лв. ликвидност.

 

Заплатите

Квесторите на Търговска банка "Виктория" Христина Стамова и Божидар Аршинков са получили общо 165 хил. лв. за работата си по време на шестмесечния специален надзор, под който БНБ постави дъщерната кредитна институция на фалиралата Корпоративна търговска банка след изпитаните от нея ликвидни проблеми през лятото на 2014 година. Това става ясно от първия годишен одитиран отчет на банката с наименованието "Виктория", публикуван в Търговския регистър на 4 февруари 2016-а. Звучи обаче парадоксално двамата квестори да получат по 82 500 лв. за шест месеца - по 13 750 лв. средно на месец, което е повече от възнаграждението на някои шефове на добре работещи банки!

От отчета става ясно и какви суми са получили ръководителите на трезора преди надзора. От началото на 2014 г. до отстраняването им на 22 юни 2014 г. членовете на управителния съвет на банката са получили възнаграждения за общо 647 хил. лева. През въпросния период членовете на надзорния съвет не са получавали възнаграждения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във