Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КАПИТАЛЪТ НА БОРИКА ЩЕ БЪДЕ НАМАЛЕН С 2.5 МЛН. ЛЕВА

Управителният съвет на БНБ взе решение да предложи на Асоциацията на търговските банки по-ниска цена за 66% от капитала на националния картов оператор Борика ЕАД. Емисионната институция продължава да настоява банките да платят пакета по нетната стойност на активите на дружеството, в което тя за момента е едноличен акционер. Сегашният капитал на Борика -12.5 млн. лв., се формира от общия номинал на акциите му - 2.5 млн. лв., резервите и неразпределените печалби от минали години, които възлизат на 10 млн. лева. При това положение, за да придобият 66% от акциите на Борика, банките трябваше да платят на БНБ 8.25 млн. лева. Кредитните институции обаче прецениха, че тази цена е твърде висока за тях, и още през септември 2004-а чрез асоциацията си помолиха БНБ да я намали.На заседанието си от 16 декември УС на Централната банка се съгласи да удовлетвори тази молба и взе решение да намали капитала на Борика от 12.5 млн. на 10 млн. лева. Това ще стане, след като БНБ - в качеството си на едноличен собственик, вземе решение националният картов оператор да раздаде като дивидент цялата си печалба за 2004 г. плюс 2.5 млн. лв. от неразпределената печалба от минали години. Така общата сума на капитала на дружеството ще намалее до 10 млн. лева. За да придобият 66% от него, банките ще трябва да платят на БНБ 6.6 млн. лева.На заседанието си на 16 декември управителният съвет е одобрил и проектоустав на Борика, в който се уреждат взаимоотношенията между отделните банки - бъдещи акционери на дружеството. В проекта е записано, че нито един акционер (с изключение на БНБ) няма да има право пряко или чрез своя дъщерна банка да притежава повече от 10% от акциите на Борика. Това означава например, че Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК ще имат право да купят общо не повече от 10% от капитала на националния картов оператор. Причината е, че след като собственикът на Ейч Ви Би Банк Биохим - Банк Аустрия, плати до края на февруари за 99% от акциите на ХЕБРОСБАНК, двете български кредитни институции ще са свързани лица.В проектоустава е записан механизъм за определяне на дела, който всяка банка ще притежава в капитала на Борика. Той ще зависи от броя на издадените от нея дебитни и кредитни карти. Първоначалните изчисления на експертите от БНБ са, че при този механизъм най-големи дялове - по 9% от капитала на Борика, ще могат да закупят ОББ, Банка ДСК и Първа инвестиционна банка. Предвижда се на всеки три години дяловете на банките в капитала на Борика да се коригират съобразно броя на издадените от тях дебитни и кредитни карти.БНБ очаква до края на януари 2005 г. УС на АТБ да разгледа предложения механизъм за покупко-продажба на 66% от акциите на Борика и да реши дали той е приемлив за търговските банки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във