Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Кандидатите за ТБ "Виктория" получават меморандуми

Минимум 90 млн. лв. очакват да получат синдиците на КТБ от продажбата на банката

S 250 5f089524 b4ae 4947 9c9e d917e5079e2a

Всички кандидати за покупката на ТБ "Виктория" ще получат информационен меморандум, на базата на който могат да изготвят необвързващи оферти за покупката й. Това са решили синдиците на Корпоративна търговска банка, която е едноличен собственик на ТБ "Виктория". Решението им е одобрено от Фонда за гарантиране на влоговете, който надзирава дейността им.

"БАНКЕРЪ" научи, че се очаква необвързващите оферти да бъдат представени най-късно до края на първата десетдневка на септември. На базата на тях ще бъдат определени кандидатите, които ще бъдат допуснати да направят пълна проверка на финансовото и правното състояние (т. нар. "дю дилиджънс") на ТБ "Виктория". След това те трябва да изготвят и да подадат окончателните си оферти, в които трябва да включат цена за капитала на продаваната банка, както и ангажимент за погасяване на задължението й по депозита, който Корпоративна банка е направила в нея. Според последните данни, публикувани от синдиците на Корпоративна търговска банка, ТБ "Виктория" има собствен капитал от 34.7 млн. лв., а сумата на депозита, който трябва да върне на КТБ, е 85.19 млн. лева. 

На базата на обвързващите оферти синдиците ще изберат купувача на ТБ "Виктория", с който могат да проведат допълнителни преговори за подобряване на офертата му. Цялата процедура може да приключи до средата на октомври. Но за да има купувач на ТБ "Виктория", той трябва да бъде одобрен и от БНБ.

Практиката до момента е показала, че банковият надзор има много строги критерии за избор на купувач на ТБ "Виктория". Той трябва да е стратегически инвеститор - по-възможност банка, да разполага с достатъчно средства, които му позволяват не само да купи ТБ "Виктория", но и да осигури стабилното й развитие през следващите години, както и да й оказва капиталова и ликвидна подкрепа, ако се наложи.

Четирима са инвеститорите, които са проявили интерес към покупката на ТБ "Виктория". Това са Инвестбанк АД,  Българо-американска кредитна банка АД, Kerbler Holding GmbH, Imfarr Beteiligungs GmbH и Green Finance GmbH - австрийски инвестиционни компании, които в случая действат съвместно. Кандидат е и българското дружество "Вабо Интернал" АД.

Първите двама кандидати - Инвестбанк на Петя Славова и БАКБ на Цветелина Бориславова, участваха и в предишния  търг за ТБ "Виктория", но тогава офертите им се оказаха по-слаби от тази на "Търговска банка Д". Тя  обаче впоследствие бе отхвърлена от БНБ като кандидат, защото заяви, че няма да погълне ТБ "Виктория", а ще я развива като самостоятелна кредитна институция. В  резултат на това тогавашният търг се провали и синдиците на КТБ бяха принудени да обявят нова процедура. В нея "Търговска банка Д" не участва.

В сегашния търг за ТБ "Виктория" има двама нови кандидати. Единият е австрийската група. Тя е съставена от три инвестиционни дружества, които се занимават с портфейлни инвестиции. От сайтовете им трудно може да се разбере кой стои зад тях и какво е привлякло интереса им точно към банка от България. В случая не трябва да се забравя, че от зората на демокрацията и пазарната икономика у нас през австрийски компании - в това число и в банковия  ни сектор, влизаха и излизаха много капитали, всъщност изнесени от България.

Факт е обаче, че поне едно от дружествата - Kerbler Holding GmbH, се е вгледало доста настойчиво в ТБ "Виктория". То участваше и в предишния търг за банката - в състава на консорциум, в който водеща бе българската застрахователна компания "Лев Инс". Освен това Kerbler Holding GmbH и неговият учредител Гюнтер Керблер са сред най-големите акционери (като общ брой акции) в австрийската Wiener Privatbank. Керблер е член на надзорния й съвет. Въпросната банка е неголяма инвестиционна институция, чиито активи са малко над 505 млн. евро, но година по-рано е погълнала Valartis bank. Доколкото подобни инвестиционни структури в Австрия извършват доверителни операции, където търговската тайна е строго защитена от закона, не може да се каже дали сегашният австрийски консорциум иска да купи ТБ "Виктория" като стратегически инвеститор, или играе за интересите на трети лица, които предпочитат да останат в сянка.

"Вабо Интернал" АД обаче е най-интересният кандидат. Според Търговския ни регистър това е фирма, създадена буквално преди седмици - през юли 2017-а. Нейни акционери са две еднолични дружества с ограничена отговорност - "Вабо 2012" и "Нове Интернал". Собственик и на двете е известният бизнесмен Васил Божков. Той е и в съвета на директорите на "Вабо Интернал". Божков има опит в банковия и финансовия бизнес, въпреки че от десетина години е извън този сектор (поне формално). Странното е, че в случая той се кандидатира за купувач на ТБ "Виктория" с новосъздадена фирма, която надали може да покаже капитал и обороти, които да гарантират, че тя може да осигури стабилното развитие на ТБ "Виктория", ако я закупи. Но пък Божков никога не прави случайни неща и вероятно в хода на процедурата за продажба ще разкрие каква е същността на офертата му.

Както и да се развие търгът за ТБ "Виктория", трябва да е ясно, че нейната продажба е най-сериозният приходоизточник за обявената в несъстоятелност КТБ. От началото на годината до края на юли синдиците й са успели да съберат около 19 млн. лева. Колко са похарчили за тези седем месеца, не е ясно за широката публика. Според слуховете обаче сумите за размера на месечната издръжка на КТБ варират между 2.5 и 4.5 млн. лева. Така че може да се окаже, че колкото е влязло от осребряване по сметката на синдиците, толкова е похарчено за заплати, за съдебни разходи и за управление на активите за осребряване. А от продажбата на ТБ "Виктория" синдиците на КТБ очакват да получат минимум 90 млн. лв. - тези пари ще осигурят продължаването на несъстоятелността на банката още поне две-три години.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във