Банкеръ Daily

Финансов дневник

Какво ни предложиха банките през февруари?

През февруари активността на банките при потребителски кредити беше висока, съобщават анализаторите на MoitePari. Пет банки подобриха условията си, стартирайки нови промоции или пък просто подобриха условията по вече съществуващи такива. Само една банка не предприе удължаване срока на промоционална кампания и върна стандартните условия. С това стремежът на банките да подобряват оферти стана още по-видим. Видими са и усилията на банките да подобряват условията си при определена група клиенти – най-често такива с по-високи доходи.

При жилищните кредити през най-краткия месец от годината банките показаха същата активност каквато беше тя и през януари. За разлика от месеците преди това, през отминалия промените бяха предимно в посока на влошаване на параметрите по продукти.

Срочни депозити

Ниска беше активността на банките по срочни депозити и през февруари. Банките запазиха стратегията си да бъдат пасивни при тези оферти за трети пореден месец. 
БНП Париба С.А.- клон София с нови лихви по депозити в началото на месеца. Трезорът понижи лихвените нива по част от депозитите, като корекциите бяха минимални (с 0,05-0,10 пр.п.). 
БАКБ понижи лихвените нива по част от офертите си за депозити. Пониженията в лихвите бяха между 0,15-0,20 пр.п. и засегна част от офертите на банката в лева и евро.

В началото на месеца Интернешънъл Асет Банк понижи средно с 0,10-0.30 пр.п. лихвените нива по срочни депозити в лева и евро. 
Societe Generale Експресбанк преустанови предлагането на 36 и 60-месечните депозити „Рента“ в лева и евро и депозит „Прогрес“.


Спестовни сметки

Нито една банка не предложи новости при безсрочни депозити за физически лица през февруари.

Потребителски кредити

Банка ДСК удължи срока на промоцията по потребителски кредити с един месец. По-ниските лихви и такса за одобрение са валидни при осигуряване на превод на доход (заплата, пенсия) по сметка в банката. Офертите са валидни до края на месец февруари.
Банката промени размера на таксата за одобрение, като от 0,50% върху одобрения размер на кредита вече не е процент, а фиксирана сума, чийто размер зависи от размера на кредита. Таксата започва от 20 лв. (за кредити до 5000 лв. ) и достига до 400 лв. (за кредити над 50 000 лв.).

Търговска банка – Д не удължи срока на промоционалната кампания по потребителски кредити. Банката предоставяше отстъпка от стандартната лихва (от 0,40 и 0,50 пр.п.) при ползване на пакет „Модерато“ и „Алегро“ и кредитна карта. В резултат на това банката върна стандартните условия в началото на месеца.

Райфзайзенбанк не удължи срока на промоцията на промоционалната оферта с превод на работна заплата, застраховка“ Живот Плюс“ и ползване на пакет „Комфорт“. Промоцията беше валидна до 16 февруари 2018 година. На мястото на този продукт банката стартира нов промоционален потребителски кредит. 

Българо-американска кредитна банка подобри офертите си за клиенти с осигурителен доход над 1400 лв. Лихвата се понижи с 0,30- 0,50 пр.п.  при отделните разновидности на офертата, както и при стандартната оферта за кредит. Банката увеличи с 10 000 лв. максималния размер на кредита. Тя започна предлагане на нов кредит, предназначен за клиенти с максимален осигурителен доход. Лихвата е 5,95 на сто. 
Централна кооперативна банка започна предлагане на нов потребителски кредит „Днес“ за клиенти с осигурителен доход над 1500 лева. Лихвата за първата година е фиксирана и е 4,6%, а след този срок тя се определя в зависимост от сумата на кредита. 

Освен това банката увеличи размера на отстъпката от лихвата за клиенти, осигуряващи се във фонд на ПОАД ЦКБ Сила (от 0,10% на 0,20%). 

Тексимбанк започна предлагане на нова промоционална оферта с превод на работна заплата. Лихвата започва от 4,99% при срок на кредита до 5 години, а след това е 5,55%, като при тази оферта се изисква сключване на застраховка „Живот“. Офертата е валидна до края на март.

Жилищни и ипотечни кредити

През февруари отново пет банки коригираха условията по своите продукти.
Банка ДСК промени месечната такса за ползване на пакети PAY и PAY+ съответно от 2 лв./мес.на 2,50 лв./мес. и от 3,50 лв./мес. на 4,50 лв./мес.

ОББ и СИБанк продължиха стратегията на уеднаквяване на параметрите по техните продукти, като през февруари заложиха на уеднаквяване на някои разходи по продуктите:

• Таксата за обслужване на сметка по кредита вече е в размер на 2,50 лв. месечно;

• Възстановява се застраховка „Имот“;

• При ОББ се въвежда такса за изготвяне на правно становище в размер на 100 лв.;

• При СИБанк таксата за разглеждане на документи се завишава от 100 на 120 лв.

ЦКБ предприе трансформиране на своите продукти като окрупни портфейлът си от предлагани кредити. Разделението на офертите в зависимост от дохода на клиента вече отпадна. Размерът на дохода остана като един от компонентите, който определя лихвата по кредита. Наред с тези промени банката подобри и лихвените нива. Те започват от 2,90% в лева и от 2,80% в евро.

Положителни корекции по своите продукти предприе и ПроКредит банк. По продуктът й плаваща лихва за целия период, лихвените нива в лева бяха понижени с 50 б.п., а в евро – с 25 б.пункта.

В края на месеца Д Банк удължи срока на валидност на настоящите условия по продукти до 31 май 2018 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във