Банкеръ Daily

Финансов дневник

Каква подкрепа получи малкият бизнес у нас от ЕБВР?

Година след като стартира дейността си в България програмата „Подкрепа за малкия бизнес“ на ЕБВР, Европейският консултантски център по инвестиционните въпроси и Европейския съюз (ЕС) оповести първите резултати. „Консултантска помощ по програмата вече получиха 19 проекта, а други 14 се подготвят за одобрение“, съобщи ръководителят на програмата в ЕБВР Мирослав Стоянов.

Програмата е подкрепа на малките и средни предприятия (МСП), които желаят да получат консултантска помощ за устойчив растеж. Стойността на безвъзмездната помощ, договорена по програмата за първите 19 проекта, е EUR 177 806, докато общата стойност на проектите за компаниите е EUR 260 442.

От всички одобрени и финансирани проекти 6 са от провинцията, а 13 – в столицата, обясниха от екипа на програмата. Г-н Стоянов подчерта, че фокус в по-нататъшната дейност на програмата ще бъде по-широкото присъствие на проекти от всички региони на страната.

Програмата е част от по-голямо съвместно усилие за предоставяне специфични консултации на МСП в България, Гърция и Румъния за двугодишен период. Програмата се предоставя в контекста на Европейския консултантски център по инвестиционните въпроси, съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка и финансирана от Европейския съюз и ЕБВР.

В рамките на програмата целта е поне 70 български фирми да получат достъп до съвременни, местни и международни консултантски услуги в широк кръг от области като стратегия, търговия и насърчаване на износа, финансовото управление, ефективност на ресурсите и маркетинга.

По програмата могат да кандидатстват български фирми с оборот под 50 млн. евро, стойност на активите до 43 млн. евро и с по-малко от 250 служители. Първата стъпка е да бъдат оценени нуждите на компанията и възможностите й за растеж. След това екипът на програмата помага на предприемачите при намиране на специализиран консултант или международен експерт, който може да предложи необходимата експертиза. Програмата също така предлага възможност за обучения на бизнеса и консултантите, които да ги екипират с необходимите умения за да достигнат нови върхове.

За Инвестиционният план за Европа

Инвестиционният план за Европа, планът "Юнкер", е един от основните приоритети на Европейската комисия. Той се съсредоточава върху стимулирането на инвестициите за създаване на работни места и растеж чрез по-разумно използване на нови и съществуващи финансови ресурси, премахване на пречките пред инвестициите и осигуряване на публичност и техническа помощ за инвестиционни проекти. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е основният стълб на плана "Юнкер". Той предоставя гаранция за първа загуба, която позволява на ЕИБ да инвестира в повече, често по-рискови проекти. ЕФСИ вече показва конкретни резултати. От октомври 2017 г. се очаква проектите и споразуменията, одобрени за финансиране по линия на ЕФСИ, да мобилизират около 241 милиарда евро инвестиции и да подкрепят до 462 000 малки и средни предприятия във всички 28 държави-членки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във