Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Как се изпуска "Каско" обезщетение

Оплакванията от застрахователи, които са отказали да изплатят обезщетения по автозастраховки "Каско", намаляват, отчита Комисията за финансов надзор.

През 2015 г. темата за отказите да се изплати обезщетение по застраховка "Каско" взема преднина и е с най-висок дял на жалбите срещу застрахователи и застрахователни посредници. През 2016 г. тези претенции се оттеглиха на трето място по количество.

Важно е да се отбележи, че относителният дял на отказите за изплащане на обезщетения по застраховка "Каско" е по-малък при кражба или при грабеж, отколкото при другите застрахователни събития.

Оказва се, че много често застрахователите напълно основателно отказват да изплатят обезщетение, а причините се оказват доста тривиални. Но не липсват и опити за машинации от страна на клиентите, които трудно "минават" пред застрахователите.

Някои от пострадалите често не възстановяват щетите в доверен сервиз на застрахователя, но после претендират за компенсация на увреждания, които вече са завеждали при застрахователя си и за които вече са получили обезщетения. При опита повторно да получат обезщетение се оказва, че са пропуснали да представят за оглед пред застрахователя си ремонтираното моторно превозно средство (МПС). Нерядко клиентите претендират за обезщетение за щети, които са били констатирани и описани по време на сключването на застраховката "Каско" и отново застрахованото МПС не е огледано след отстраняването им. Разбираемо е, че и в двата случая застрахователите отказват да платят обезщетение.

Не липсват и случаи, при които клиентите заявяват вреди, причинени на уж паркиран автомобил, които обаче няма как да са се получили, ако колата не се е движила. Клиентът може да бъде лишен от обезщетение и ако в случай на кражба не предостави на застрахователя си втория ключ от колата или ако не покаже и малкия, и големия й талон (свидетелствата за регистрация на МПС - част 1 и част 2).

Срокът, в който застрахователят трябва да бъде уведомен за събитието, също може да изиграе лоша шега на застрахования. Обикновено това забавяне мотивира отказа на застрахователя да плати полагащото се обезщетение. Щетите по застраховка "Каско" се предявяват в срок, описан в застрахователната полица - обикновено до три или седем дни след настъпването или установяването на щетата. При кражба на МПС обичайно сроковете са до 24 часа. В случай че човек не е спазил срока, често се водят съдебни спорове, при които застрахователят трябва да докаже, че клиентът му се е опитал да прикрие обстоятелствата, при които е настъпило събитието. В противен случай може и да му се наложи да изплати обезщетение. 

Практиката показва, че разсеяността на човека също може да му струва обезщетението. Например, ако в случай на грабеж пострадалият е оставил автомобила си с включен двигател и е излязъл от него, застрахователят не е длъжен да му изпалати обезщетение, както става, ако например ключът му бъде отнет извън колата.

"Тези събития са характерни както в периодите на силно застудяване, така и при прекомерно високи температури", обясни изпълнителният директор на застрахователно дружество "Евроинс" АД Евгени Игнатов. Той напомни, че у нас често срещана манипулация при опит да се получи обезщетение е тази с автомобилите двойници.

"В режима на регистрация в България попадат автомобили с номера на шаси, които съответстват на МПС с налични валидни регистрации на територията на държави извън ЕС. Такива автомобили впоследствие се представят с претенция за откраднати или за тотално увредени", разясни Игнатов. 

Друга манипулация, която добива все по-широка популярност в България (заради облекчения режим за удостоверяване на пътнотранспортно произшествие с попълването на двустранен констативен протокол, без да е необходимо произшествието да бъде констатирано на място и от КАТ), е да се претендират едни и същи увреди пред няколко застрахователи, включително и за МПС, за което е изплатено обезщетение от външен застраховател.

Някои хора пък претендират за щета във връзка с настъпило събитие, в което застрахованото МПС е било с регистрация извън България и впоследствие същата увреда или претенция за кражба на цяло МПС или на пожар на този автомобил се предявява и пред български застраховател.

"За съжаление тези примери повдигат много въпроси и относно режима на внос и регистрация на такива автомобили, който режим не е обект на контрол от страна на застрахователните компании", отбеляза Евгени Игнатов.

 

Кой решава спора?

Съдът е органът, който може да прецени дали отказът на застрахователя да плаща е основателен, или не. Разрешаването на този спор обаче може да отнеме две и повече години. От друга страна, Комисията за финансов надзор може да наложи имуществена санкция на застрахователи, които не са се произнесли по претенции на клиентите си в установените срокове. А именно: 15 работни дни от предоставяне на документите, изисквани за претенцията; в случай, че документът не бъде предоставен шест месеца след предявяване на претенцията. При забава комисията има правомощия да задължи застрахователя да се произнесе.

Facebook logo
Бъдете с нас и във