Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КАК ДА СЕ СПРАВИМ В ДЖУНГЛАТА ОТ ОФЕРТИ ЗА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

Mногото възможности за получаването на ипотечен кредит предполагат избор, а изборът е усилие. И ако това усилие бъде възнаградено с успех, сме доволни. Но свободата да избираш е и задължение да поемеш отговорността, и най-вече да понесеш последствията от избора, който си направил. Един малък (и не претендиращ за изчерпателност) списък на мотиви за ползване на ипотечен кредит може да ни загатне критериите, от които явно или скрито се водим при вземането на решение за избора на кредитираща банка1. Размерът на кредита. Банките имат различни критерии за оценка на кредитния риск и кредитоспособността на кредитоискателя. В резултат на това невсички банки ще са склонни да ви заемат една и съща сума. Почти е правило, че банките с най-добрите лихвени условия не са склонни да ви отпуснат максимално възможната сума. Ако това, което банката отпуска, ви е достатъчно, всичко е наред, но ако не е…? 2. Марж на обезпечение. Звучи сложно, но всъщност означава каква част от цената на жилището ще се наложи да финансирате от собствения си джоб (или поне от други източници). Малко банки предлагат 100% финансиране на сделката.3. Оценка на стойността на недвижимия имот. Свързано е с предходния критерий, но си има и собствен живот. Пазарна оценка или лицензиран оценител? За колко време? За колко пари? Колко близка ще е оценката до цената? 4. Кредитоспособност на клиента. Споменахме я при размера на кредита. Как да докажем своята кредитоспособност? С колко документа? Какво разбира банката под кредитоспособност? Колко дълга е декларацията за имущественото ни състояние? Какви доказателства иска банката към нея? Колко строго гледа банката на изискванията към тези документи? Дали ще имаме достатъчно време да съберем всичките? А дали ще можем?5. Цена. Лихвеният процент (уви) е само част от цената. Много често ниските лихви са компенсирани от солени такси и комисиони. 6. Време за отговор. Ако бързаме много, едва ли цената на кредита ще е това, което ни интересува най-много. Можем да продължим списъка, но и това е достатъчно, за да разберем, че решението за избор на банка при вземането на ипотечен кредит не е просто и не е резултат само от оценката на един-единствен критерий.Оценка на алтернативитеПървата и най-важна стъпка в този процес е да определим всички фактори, които имат отношение към цената на кредита. Втората стъпка е да направим офертите съпоставими. Третата - да изберем метод, чрез който да оценим (ако е възможно с едно просто число) офертите. Четвъртата стъпка е да оценим самите оферти. След това, на основата на оценката и съобразно останалите цели (ако имаме такива), да изберем коя банка предлага най-подходящия за нас ипотечен кредит.Факторите, които имат отношение към цената на кредита са: лихвеният процент по кредита; таксите и комисионите - за проучване, за оценка на недвижим имот, за обслужване, за ангажимент по неизползвана част от кредита; застраховките (имуществена и на кредитоискателя); други плащания. Много е важно внимателно и подробно да изучим договора за кредит, който ни е предложен, тарифата за таксите и комисионите, както и общите условия на банката. Не трябва да се притесняваме, ако не разбираме нещо и настойчиво да питаме банковия служител: Това ли са всички разходи? Има ли още нещо?. Предварителният разчет какво ще ни струва кредитът е абсолютно необходим. Можем да ползваме кредитния калкулатор на банката, намиращ се на нейната електронна страница, само ако сме сигурни, че знаем какво (и как) той изчислява. Не трябва да се притесняваме да търсим помощта на специалисти, за да ни консултират.Нещата, за които ще се досетим по-лесно, съпоставяйки условията на различните банки, са: че срокът на кредита и размерът му може да са съпоставими при различните оферти. По-трудно е да се досетим, че нелихвените разходи (например застраховките) могат да бъдат еднократни или периодични - например трябва да се плащат всяка година. Равномерните погасителни вноски на главницата и анюитетите също оказват различно влияние върху финансовата тежест, която ще поемете. При първия подход дългът намалява равномерно, а при анюитетите погасяването му е изтеглено към края на периода. Така при еднакви лихвени условия се плаща различна лихва, която е повече при анюитетния погасителен план.

Facebook logo
Бъдете с нас и във