Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кабинетът одобри проекти на решения на две международни финансови институции

Правителството одобри проекти на решения на управителните съвети на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и на Международната финансова корпорация (МФК). Тези решения, свързани с двете организации от Групата на Световната банка, са насочени към увеличаване на финансовия й капацитет и едновременно с това са с цел предприемане на стъпки за продължаване на осъществяваните в институциите реформи в посока преразпределяне на акционерното участие и правата на глас в тях.

Решенията са за реализация на препоръки на Комитета за развитие към Световната банка от месец април т. г. и предвиждат увеличение на капитала на МБВР с около 60,1 млрд. щ. д., като около 7.5 млрд. щ. д. от тази сума подлежат на внасяне, а останалата част е платима при поискване, и увеличение на капитала на МФК с около 5,5 млрд. щ. д., подлежащи на внасяне в пълен размер, като по този начин очертават общо укрепване на внесения капитал на двете основни институции от Групата на Световната банка с около 13 млрд. щ. д. Тези увеличения се извършват както чрез общи, така и чрез селективни увеличения на капитала на МБВР и МФК, като целта на селективните увеличения е по-нататъшно преразпределяне на акционерното участие и правата на глас в тях.

По отношение на МБВР предлаганото преразпределяне е в посока предприемане на по-нататъшни стъпки за съобразяване с настоящите икономически реалности и с приноса на отделните страни-членки към развитието на Банката, като се осигурява защита на правата на глас на най-малките бедни държави. По отношение на МФК предвиденото преразпределяне се очаква да приближи правата на глас в Корпорацията към тези в МБВР и да доведе до увеличаване на правата на глас на развиващите се страни. Предвиденото укрепване на финансовия капацитет на МФК е съпътствано и от преобразуване на съществена част от натрупаната през годините неразпределена печалба в акции и тяхно издаване на акционерите без заплащане от тяхна страна. В допълнение се предлага изменение на Учредителния договор на Корпорацията в посока повишаване на прага на необходимото мнозинство от общия брой гласове за одобряване на последващи увеличения на капитала.

Финансовото укрепване на МБВР и на МФК се осъществява в контекста на стратегическа визия на Групата на Световната банка за отговаряне на глобалните предизвикателства и утвърждаване на ролята й на най-голяма институция за развитие.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във