Банкеръ Daily

Финансов дневник

Животът у нас продължава да поскъпва

Животът у нас продължава да поскъпва. Националната статистика отчете годишна инфлация от 3,5%.

Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2018 г. е 1 331 лв. и се увеличава с 11.4% спрямо същото тримесечие на 2017 година. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (31.5%), следвани от разходите за жилище (15.9%), данъци и социални осигуровки (13.7%) и разходите за транспорт и съобщения (12.1%).

Спрямо второто тримесечие на 2017 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 1.0 процентен пункт, а делът на разходите за транспорт се увеличава с 0.7 процентни пункта. Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. видовете разходи средно на лице от домакинство се променят, както следва: • Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 388 на 419 лв. (с 8.0%); • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 53 на 59 лв. (с 11.0% ). • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 196 на 213 лв. (с 8.6%). • Разходите за здравеопазване се увеличават от 69 на 77 лв. (с 10.4% ). • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 135 на 161 лв. (с 18.7% ). • Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 40 на 53 лв. (с 31.3% ). • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 162 на 182 лв. (с 12.2%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във