Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЖАН ВИДЕНОВ И ЛЮБОМИР ФИЛИПОВ ЩЕ ОБЯСНЯВАТ БАНКОВИТЕ ФАЛИТИ

Експремиерът Жан Виденов и бившият управител на БНБ Любомир Филипов ще трябва да обяснят в Софийския районен съд какви са причините, довели до банковите фалити през 1996 година. За изясняването на този въпрос те ще бъдат разпитани на 27 май в качеството си на свидетели по делото срещу бившите изпълнителни директори на ТСБанк - Любомир Гибински, Николай Златев и Стефан Тодоров. Тримата подсъдими са обвинени за длъжностни престъпления по чл. 282 от Наказателния кодекс - за превишаване на правомощията им при управлението на банката. Според прокуратурата, Гибински, Златев и Тодоров са нарушили разпоредбите на Закона за банките и кредитното дело, наредбите на БНБ и вътрешните нормативни документи на ТСБанк при отпускането на заеми за Ровотел ЕООД, Либела ЕООД, Компакт ООД, Арси Бизнес Груп ООД, Черноморска технологична групировка АД и ТС Лизинг АД. В обвинителния акт се твърди, че шестте фирми са получили от банката кредити на обща стойност около 50 млн. щ. долара, 23 млн. г. марки и близо 7 млн. нови лева. Прокуратурата се опитва да докаже в съда, че с отпускането на заемите, които не са погасени, тримата подсъдими са ощетили банката с близо 11.8 млрд. стари лева. Досега бяха разпитани почти всички свидетели по делото и от показанията им може да се състави сравнително ясна картина за начина, по който са отпуснати и обслужвани заемите за шестте фирми. Договорът за кредит с Ровотел ЕООДе сключен на 25 септември 1995 г. и е за близо 1.3 млрд. стари лева. За разрешаването му обвиняеми са двамата бивши изпълнителни директори на ТСБанк - Николай Златев и Стефан Тодоров. Според прокуратурата, първоначално дружеството е погасявало дълга си към банката, но към 16 октомври 2001 г. неиздължени остават около 1.8 млрд. стари лева. Собственик и управител на Ровотел ЕООД е бившият член на надзорния съвет на ТСБанк Иво Иванов. Пред съда той обясни, че заемът е използван за покупка на скрап от БДЖ и за продажбата му на Стомана - Перник, като и двете дружества са били клиенти на ТСБанк и всички плащанията са минавали през нея. През 1998 г. дългът на фирмата е продаден от синдиците на ТСБанк на дружеството Велграф, а то от своя страна го осребрява, като намира за него купувач в лицето но фирмата Вокил ЕООД. На 21 август 1996 г. Любомир Гибински и Николай Златев са подписали споразумение за заместване в дълг с Либела ЕООДс което тя се ангажира да изплати задължения на Дискавъри-93 ООД към банката в размер на 5.937 млн. г. марки и 34.605 млн. щ. долара. Прокуратурата обвинява Гибински и Златев, че са сключили споразумението без решение на съвета на директорите на ТСБанк и без да са проучили финансовото състояние на фирмата, поела задълженията - Либела ЕООД. Според показанията на свидетеля Дилян Станчев, бивш началник отдел Методология и отчетност в ТСБанк, в банката не е имало практика при сключването на договор за заместване в дълг да е необходимо решение на съвета на директорите. Показания пред съда даде и собственикът на Дискавъри 93 ООД - Вйекослав Смрекар. Той обясни, че фирмата му е преустановила плащанията по дълга си към банката, защото той е бил прехвърлен на Либела ЕООД. Но македонският собственик на Либела ЕООД - Владко Грижовски, е отрекъл да има каквито и да е взаимоотношения с длъжностни лица от ТСБанк или от Дискавъри 93 ООД. За изясняването на случая прокуратурата е образувала дело срещу Смрекар, от решението по което вероятно ще се разбере коя от двете фирми е истинският длъжник на банката. Стефан Тодоров и Любомир Гибински са обвинени и за заема, отпуснат през 1995 г. наКомпакт ООД- контролирана от бившия шеф на Международната банка за инвестиции и развитие (МБИР) Иван Евлогиев. На 25 септември 1995 г. дружеството получава от ТСБанк 6 млн. щ. долара, които трябва да използва за покупката на метален концентрат. На 17 април 1996 г. ТСБанк сключва с него втори договор, който разрешава ползването на кредитна линия в размер на 5 638 400 щ. долара. Според Евлогиев, заемът е бил обезпечен със запис на заповед за 7.4 млн. щ. долара. Освен това в полза на ТСБанк Евлогиев бил заложил и 50% от акциите на МБИР. На 13 октомври 1995 г. на Черноморска технологична групировка АДе предоставен кредит в размер на близо 870 хил. щ. долара. За отпускането му отново са обвинени бившите изпълнителни директори на ТСБанк Николай Златев и Стефан Тодоров. Според прокуратурата, те не са проучили финансовото състояние на длъжника и в резултат на това кредитът не е бил погасен. Според изготвената от обвинението справка (към 20 октомври 1996 г.) дружеството дължи по заема около 883 хил. щ. долара. Пред съда Никола Дуков, изпълнителен директор на Черноморска технологична групировка АД, обясни, че през 1995 г. дружеството е спечелило търг за газификация на град Добрич. За доставка на необходимото оборудване и прокарване на инсталацията то е потърсило финансиране от български банки. Прокурорът по делото Даниела Личева обаче заяви, че изборът на ТСБанк не е случаен, защото бившият й изпълнителен директор Любомир Гибински е бил член и на съвета на директорите на Черноморска технологична групировка АД. Според Дуков, включването на представител на банката кредитор в ръководството на дружество длъжник обаче не само не е в нарушение на закона, а е дори добра практика, когато става въпрос за отпускането на големи заеми. По този начин кредиторът имал възможност да контролира отвътре целевото изразходване на предоставените пари. При разпита на бившия член на надзорния съвет на ТСБанк Пламен Милков стана ясно, че банката е имала представител и в ръководството на друг голям длъжник - Стомана - Перник. Свидетелят Никола Дуков поясни пред съда, че задълженията на Черноморска технологична групировка АД към ТСБанк са били откупени от фирма Ботаб ООД още през 2001 година. Деветдесет и девет процента от споменатото ООД пък са собственост на регистрираната в Кипър офшорка Т.А.Б. Инвестмънтс Лимитид.В последния пункт на обвинителния акт прокуратурата се опитва да докаже неправомерното предоставяне на кредити на ТС Лизинг АДУправителят на дружеството Теодора Цонкова обясни, че през януари 1996 г. ТС Лизинг АД е договорило две кредитни линии от ТСБанк - за 17 млн. г. марки и за 5 млн. щ. долара. Парите са използвани за закупуване на машини и продажбата им на лизинг. За обезпечение по заемите са послужили вземанията по сключваните от фирмата лизингови договори и записи на заповед. Плащанията и по двата кредита са били редовни до декември 1997 г., когато кредитът в германски марки е бил откупен от ТС Баланс ООД, а този в щатски долари от Велграф ЕООД.При разпитите на явилите се като свидетели бивши членове на ръководството на банката винаги се стигаше до въпроса какви са били причините за затварянето на ТСБанк. Бившите членове на ръководството обясниха, че до края на 1995 г. тя е работила много добре, а основната причина за финансовите й затруднения през 1996 г. е решението на правителството да отнеме обслужването на бюджетните сметки от частните банки. По този начин ТСБанк е загубила сериозен финансов ресурс от основни клиенти като митници, НОИ и данъчната администрация. Става въпрос за много големи обороти, като например само по сметките на столично управление на НОИ на ден минаваха по около 2-2.5 млн. лв., заяви Христина Филипова. В показанията си пред съда бившият главен счетоводител на ТСБанк Христина Филипова и ексчленовете на надзорния съвет Пламен Милков и Румен Балабанов обясниха, че кредитирането на частни фирми е било незначителна част от дейностите на банката. По искане на адвокатите на Гибински, Златев и Тодоров на следващото заседание по делото (насрочено на 27 май) на съда ще бъде предоставена прословутата Паметна записка с препоръки на МВФ, озаглавена България - укрепване на банковия сектор. Тя ще трябва да докаже, че дори според становището на експертите от Фонда, изготвено към март 1996 г., ТСБанк е била в много добро финансово състояние и за нея не е било препоръчано обявяване в несъстоятелност. За доказване на тази теза ще послужи Приложение 5, Таблица 9 на Паметната записка, озаглавено Българските банки по вид собственост и по качество на активите. В нея са посочени само шест банки, финансовото състояние на които е определено като лошо. Това са Банка за земеделски кредит, Стопанска банка, банка Кредит експрес, банка Хеброс, МИНЕРАЛБАНК и АГРОБИЗНЕСБАНК. Отсъствието на ТСБанк измежду изброените шест кредитни институции прави още по-интересен въпроса за истинските причини, довели до фалита й. За изясняването им като свидетели по делото ще бъдат призовани Жан Виденов и Любомир Филипов, които единствени могат да отговорят дали това е резултат на политическо решение, или причината са констатирани нередности от Централната банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във