Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИВАН ИСКРОВ ОБЕЩА ПРЕДИМСТВА ЗА НОВИТЕ ФОНДОВЕ

Председателят на бюджетната комисия в парламента Иван Искров обеща, че при обсъждането на новите данъчни закони ще бъдат одобрени и текстовете, уреждащи данъчната прозрачност на дружествата със специална инвестиционна цел. Подобен ангажимент бе поет от Министерството на финансите още при приемането на Закона за специалните дружества през май 2003-а. Но по неизвестни причини обещаният нов данъчен режим за тях бе пропуснат при традиционните за есента данъчни промени (проектът бе внесен в Националния съвет по данъчна политика на 26 септември).Изявлението на председателя на бюджетната комисия е първият публичен ангажимент за уреждане на този проблем, чието нерешаване би направило безсмислено създаването на специалните фондове.Политическата воля е за насърчаване на бизнеса, а не да се създават вратички за неплащане на данъците, бе категоричен Искров. - Ако се окаже, че първата цел на тези дружества е заобикалянето на данъците, гарантирам, че новият режим ще бъде отменен от 1 януари 2005 г., заяви още той по време на кръглата маса Дружествата със специална инвестиционна цел - възможности и регулативен режим. Форумът, който събра на 30 септември представители на банки, инвестиционни посредници и пенсионноосигурителни дружества, бе организиран от Института за пазарна икономика, а спонсор на проявата бе в. БАНКЕРЪ.По време на дискусиите бяха изложени два варианта за избягване на повторното плащане на данъците. Единият е предложение на Министерството на финансите, вторият е на Института за пазарна икономика. И при двата се приема, че дружествата няма да плащат данък печалба, а ще се облагат само техните акционери. Както поясни депутатът Ралица Агайн, която е автор на закона, целта е налогът да се понесе от крайния инвеститор, а не да се акумулира отделно данъчно задължение поради създаването на специално дружество. Различията са в механизма на облагане на акционерите. Според Министерството на финансите, инвеститорите в дружество със специална инвестиционна цел ще трябва да плащат данък върху дивидентите, който е 15 процента. Ще напомним, че тези дружества задължително разпределят поне 90% от печалбата си като дивидент.Предложението на Института за пазарна икономика е по-различно и предвижда получените дивиденти да влязат в общата маса на доходите на акционерите и едва тогава да се облагат. Това означава получените дивиденти да се включат в облагаемата печалба на юридическите лица (в момента те се изваждат от нея). Гражданите - акционери, пък респективно ще ги декларират в годишната си данъчна декларация. Така гражданите, които в момента плащат 15% окончателен данък върху получените дивиденти, при този специален режим ще се облагат и в края на годината (дивидентът се изравнява с другите им доходи, например от хонорари), а платеният налог от 15% ще се изважда при определянето на крайното задължение. За юридическите лица - акционери, няма да настъпи съществена промяна, тъй като и в момента те не плащат данък върху дивидентите, които получават. Проблемът е за пенсионните фондове, когато са учредители на дружества със специална инвестиционна цел. В момента те се освободени от данък и ако се реши да се облагат за получените от тях дивиденти, ще се окажат в по-неблагоприятна позиция, отколкото ако инвестират директно, да речем, в недвижими имоти. Този проблем трябва да бъде решен от експертите на МФ и на бюджетната комисия преди окончателното приемане на данъчните закони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във