Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЮНИОНБАНК ПРОДАДЕ ОБЛИГАЦИИ ЗА 10 МЛН. ЕВРО

Втората емисия корпоративни облигации, издадени от ЮНИОНБАНК, е успешно пласирана, обявиха на 17 август водещите мениджъри по продажбата им Райфайзенбанк (България) и Алианц България. Става въпрос за дългови книжа на обща стойност 10 млн. евро, по които банката ще плаща годишна лихва от 7.20 процента. Облигациите са със срок на погасяване пет години, а ЮНИОНБАНК ще превежда на инвеститорите натрупаната доходност на всеки шест месеца. Първото плащане се очаква да стане на 6 февруари 2005 г., а последното - на падежа на емисията на 6 август 2009 година. За разлика от повечето такива емисии на български банки, мениджърите на ЮНИОНБАНК са взели нестандартно решение за погасяване на главницата по дълговите си книжа. Това няма да стане еднократно на падежа, каквато е практиката у нас, а ще бъде направено на четири равни части от по 2.5 млн. евро през 2008-а и 2009 година.Преди да започне да изплаща главницата на новата си емисия облигации, ЮНИОНБАНК ще трябва да погаси задълженията си по облигациите, които пусна на 31 май 2003 година. На 31 май 2006-а банката ще преведе на собствениците им 5 млн. евро - общия номинален размер на ценните книжа, по които в момента се начислява 7.7% годишна лихва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във