Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИНВЕСТИТОРИ И ФИРМИ ИСКАТ ГАРАНЦИИ ЗА КРЕДИТИТЕ

Създаването на гаранционен фонд е основен проблем за осигуряването на достъп до финансиране за малките и средните предприятия. Около тази теза се обединиха представителите на БИОХИМ, Българската стопанска камара и Агенцията за малки и средни предприятия на дебат за тенденциите в осигуряването на кредити за дребния бизнес, който се проведе на 14 и 15 април в НДК. Идеята за създаването на гаранционен фонд бе залегнала още в програмата за управление на сегашното правителство и част от нея дори беше реализирана. Става въпрос за създадения Националния фонд за микрокредитиране, който започна работа от началото на 2002 година. В него държавата инвестира 20 млн. лв., от които и досега продължава да отпуска т. нар. царски кредити (за започване или за разрастване на вече действащ малък бизнес). Заемите по тях са в размер от 5000 до 15 000 лв. и се отпускат чрез банки партньори на Министерството на труда и социалната политика, под чиято опека е гаранционният фонд. Новата идея е сходна с вече реализираната. Този път обаче става въпрос за предоставяне на гаранции за доста по-високи заеми. Още през август 2002-ра тогавашният заместник-министърът на финансите Гати Ал-Джебури даде принципното си съгласие да се създаде общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия. Идеята за такава институция, която да покрива част от риска при кредитиране на дребния бизнес, бе издигната от Консултативния съвет за малки и средни предприятия към Агенцията за малки и средни предприятия. Тя обаче така и не бе реализирана. Трябваше да се уточнят условията, по които ще се дават общинските гаранции на малките фирми. Сега отново препоръката дава Агенцията за малки и средни предприятия. Според нейния председател Ангел Деспотов от всички страни в Централна и Източна Европа единствено в България липсва гаранционен фонд. Според Деспотов вече се работи по законопроект за създаването на такава институция, който ще бъде внесен за обсъждане в правителството през втората половина на 2004 година. Съдействие по въпроса чрез прилагане на австрийския опит в тази насока предложи изпълнителният директор на БИОХИМ (собственост на Банк Аустрия) Петер Харолд. Според него основните причини българските малки предприятия да имат проблеми с осигуряването на инвестиционни кредити са, че не притежават недвижими имоти, които да предоставят като обезпечение пред банките, и нямат достатъчна кредитна история. От гледна точка на банката пък отпускането на заеми за малки фирми излиза доста по-скъпо, отколкото предоставянето на финансиране за същата стойност, но на едно голямо предприятие. Харолд обясни, че подобен проблем е имало и в Австрия. Той обаче е бил разрешен със създаването на гаранционен фонд. Чрез него банките и държавата са си поделяли по равно риска да бъде върнат всеки отпуснат за малко предприятие кредит. Според него по този начин австрийските кредитни институции са започнали по-лесно да финансират дребния бизнес и са намалили лихвите за ползването им. Това е така, защото европейските гаранционни фондове поемат от 50 до 90% от риска клиентът да не изплати лихвата или главницата. Създаването на гаранционен фонд бе определено като основен проблем за финансирането на малките предприятия и от председателя на Българската стопанска камара Божидар Данев. Според него обаче е необходимо да се направят промени в нормативната уредба и по отношение на създаването на единен регистър на задълженията, както и фонд за рисково финансиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във