Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ БАНКИ СЕ БОРЯТ ЗА ГЛАВНИ РОЛИ В ЯПОНИЯ

Щатските инвестиционни банки Лиймън брадърс (Lehman Brothers), Моргън Стенли (Norgan Stanley) и други играчи от бранша се борят за по-пълноценно участие в третата за последните пет години спасителна банкова операция, предприета от японското правителство. Те искат да спечелят от лошите кредити, акумулирани в големите японски банки, като ги откупят от притежателите им срещу малка част от номинала. Засега обаче усилията им не се увенчават с успех, защото държавната агенция, която купува необслужвани задължения - Ризълюшън енд кълекшън корп. (Resolution and Collection Corp.), по закон няма право да ги продава на загуба. По този повод банкерите предлагат японската агенция да бъде реорганизирана по модела на щатската, работила по-скоро като клирингова къща за насочване на лошите дългове от кредиторите към частните купувачи.Необходимостта от промени е крещяща. Едно от предизборните обещания на японския министър-председател Джуничиро Койдзуми бе да оздрави местните банки до края на март 2005 година. За седемгодишния период на своето съществуване Ризълюшън енд кълекшън корп. е купила необслужвани задължения за едва 8.7 трлн. йени (70 млрд. щ. долара). Общата стойност на лошите кредити на японската банкова система към 31 март 2002 г. е била 52.4 трлн. йени. Международната рейтингова агенция Стандард енд Пуърс (Standard Poor's) обаче обяви в началото на октомври, че близо половината от заемите под наблюдение, които са на обща стойност 103 трлн. йени, могат да се окажат несъбираеми. Банките пък не могат да си позволят да ги преоценят, защото нямат достатъчно капитал. През последните три години увлечението да се откупуват лоши кредити от частни фирми намаля. По оценка на счетоводната компания Ърнест енд Янг (Ernst Young) инвеститорите са придобили заеми с общ номинал 300 млрд. щ. долара, за които са платили 30 млрд. долара. Според експерти от Лиймън брадърс 60% от тях са купени между 1997 и 1999 година. Банките не продават лошите си кредити, защото цените им са твърде ниски. Те се надяват икономиката на Япония да се възстанови и пазарната оценка на необслужваните дългове да се повиши, коментира Такаджи Окубо - главен икономист на поделението на щатската групировка Голдмън Сакс (Goldman Sachs Group) в Токио.Възродените надежди на чуждестранните играчи се свързват с новия шеф на японската агенция за финансов надзор - Хейзо Такенака, който е и министър на икономиката. Едно от възможните решения на проблема е да се подсили Ризълюшън енд кълекшън корп., за да може тя да предлага по-атрактивни цени на банките за лошите им активи. Ако те са близки до стойността, получена след изваждането на размера на провизите по несъбираемите вземания от счетоводната им стойност, обезценките, които трябва да направят финансовокредитните институции, ще са по-малки и те ще задържат повече налични пари. Това би могло да стане чрез някаква схема за подялба на загубите между банките и данъкоплатците, което ще ускори продажбата на лоши кредити. Ризълюшън енд кълекшън корп. и досега е плащала по-скъпо за необслужваните задължения на кредиторите. Пазарните цени за лоши кредити варират между 6 и 10% от номинала им, според статистиката на Лиймън брадърс. Държавната агенция е платила средно 12.6% от оригиналната цена за заемите, които е купила от банките през третото тримесечие на 2002 година. Тя обаче по закон не може да продава на загуба, за разлика от сходната структура на САЩ - Ризълюшън тръст корп., която помогна да се разреши кризата с несъбираемите вземания на щатските кредитни и спестовни дружества през 80-те години на ХХ век. Нещо повече, японската агенция е платила повече пари за малка част от лошите кредити на банките с надежда, че ще ги насърчи да продават. Тя е купила заеми за 169 млрд. йени номинал на цена 23 млрд. йени през второто тримесечие на тази година срещу платените едва 15.5 млрд. йени за дълг на стойност 227 млрд. йени през първото тримесечие. Половинчатите мерки обаче няма да помогнат на японския кабинет да се справи с дълговото бреме на местната банкова система. Затова трябва много бързо да се създаде законова възможност Ризълюшън енд кълекшън корп. да започне да продава на загуба купените лоши кредити. Първите крачки във вярната посока вече са направени. Правителството нае Голдмън Сакс и Моргън Стенли да преоформят и да продадат заеми с номинал от по 100 млрд. йени всеки - процес известен под името секюритизация. Компанията Лоун стар (Lone Star) похарчи през април тази година 4.2 млрд. щ. долара в Япония предимно за покупката на необслужвани задължения. Най-важната стъпка обаче е промяната на законодателството на страната - сложен и изискващ време процес, за който нито Койдзуми, нито Такенака имат достатъчно сили на този етап.

Facebook logo
Бъдете с нас и във