Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИНВЕСТБАНК ИЗЛИЗА НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ПАЗАР

ИНВЕСТБАНК е десетата българска кредитна институция, която ще щурмува облигационния пазар. На 18 октомври акционерите й дадоха право на управителния съвет да пусне на пазара няколко емисии облигации с общ номинал от 10 млн. евро. Предвижда се ценните книжа да бъдат както ипотечни, така и обикновени - без опезпечение. Конкретните им параметри - като срок на погасяване, размер на лихвата и период, през който тя ще се плаща, ще се определят от управителния съвет на кредитната институция.За изминалите две години емитирането на облигации започна да се налага като все по-популярна възможност за банките да привличат средства от финансовите пазари за по-дълъг период. Първите дългови ценни книжа (с общ номинал от 3 242 000 евро) бяха пуснати на 1 август 2001-ва от Българо-американска кредитна банка. Оттогава до днес са пласирани банкови облигации в левове, евро и долари с общ номинал от 178.12 млн. лева.Банките продават ценните си книжа предимно на корпоративни клиенти - пенсионни фондове и инвестиционни дружества, които проявяват интерес към тях заради лихвите (между 4.75 и 8%), които са по-високи от тези по междубанковите депозити (от 2 до 3%), и по държавните ценни книжа (между 4.3 и 5 процента). Гражданите и повечето фирми засега се отнасят подозрително към новия финансов инструмент. Според някои банкери доверието на дребните инвеститори ще се повиши едва след като бъдат погасени първите емисии ценни книжа. Всъщност свидетели на подобно събитие ще станем на 27 октомври 2003-а, когато Първа инвестиционна банка ще трябва да погаси главницата по двегодишната си емисия ипотечни облигации (общият им номинал е 5 млн. евро), която пусна на 25 октомври 2001 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във