Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИНСПЕКТОРАТЪТ ЗАСЕЧЕ СЪДИЯ ПАЛИКАРОВА

Инспекторатът към Министерството на правосъдието е уведомил управителния съвет на ИНВЕСТБАНК за резултатите от приключилата проверка на действията на съдия Румяна Паликарова. Служителите на правосъдното ведомство са установили, че Паликарова се е отклонила от възприетите правила за водене на търговския регистър, тъй като на 13 октомври 2002 г. неправилно е постановила да се заличат всички решения на общите събрания на НЕФТИНВЕСТБАНК (от началото на 2003-а името й вече е ИНВЕСТБАНК) от 8 април 1998 г. насам. С действията си от 13 октомври 2002-ра Паликарова даде основание на бившите акционери на НЕФТИНВЕСТБАНК, обединени около Цветан Начев, да нахлуят в централата на кредитната институция и да поискат да им бъде предадено управлението й. По този повод БНБ спешно вкара квестори в търговската банка, които поеха ръководството й, докато правният спор бе решен.Междувременно на 14 декември 2003 г. съдия Костадинка Наумова разпореди заличените по нареждане на Паликарова решения на общото събрание на НЕФТИНВЕСТБАНК да бъдат възстановени в търговския регистър. С този акт бяха възстановени и правомощията на надзорния съвет, председателстван от Митко Събев, и на управителния съвет, начело на който бе Петя Славова. Същия ден - на 14 декември 2002-ра, се проведе и общото събрание на банката, което избра нов надзорен съвет с председател Петя Славова. Тогава акционерите на институцията решиха да сменят името й от НЕФТИНВЕСТБАНК на ИНВЕСТБАНК. Месец по-късно - на 13 януари 2003-а, БНБ свали квестурата.Още на 15 ноември 2002 г. обаче мениджърите на банката пуснаха жалба до Министерството на правосъдието и до Висшия съдебен съвет с молба да разследват действията на съдия Паликарова, които са в основата на създадения хаос в банката. Инспекторатът на правосъдното ведомство веднага е бил задвижен да провери съдийката, която и преди този случай е попадала в полезрението му. Висшият съдебен съвет, който също не се занимава за първи път с Паликарова, пък е поискал от председателите на Софийския градски и на Софийския апелативен съд да проверят всички обстоятелства по случая. Инспекторатът вече свърши своята работа. Очакват се заключенията на градската и на апелативната магистратури. След това Висшият съдебен съвет ще реши дали да санкционира съдийката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във