Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИНДИЙСКИТЕ БАНКИ ХВЪРЛИХА ОКО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ

Банките в Индия полагат усилия да извлекат полза от мощния ръст на индивидуалното потребление. Втората по големина търговска банка на страната Ай Си Ай Си Ай бенк (ICICI Bank) планира да пусне акции за 35 млрд. рупии (775 млн. щ. долара) на Нюйоркската фондова борса. Парите ще финансират експанзията й в сферата на потребителските кредити, които през 2003 г. са се увеличили с 85 процента. Очаква се емисията да излезе на пазара през април и ще бъде най-голямата предложена от частно индийско дружество през последните десет години. Банката се цели не само в индивидуалните потребители. Свежите пари ще й помогнат да навлезе също в промишленото и в микрокредитирането. Напоследък в Индия се прилага нов подход при отпускането на дребни заеми за най-бедните, който е близък до секюритизацията (замяна на отпуснати кредити с емисия на търгуваеми ценни книжа). В началото на февруари Ай Си Ай Си Ай бенк извърши две подобни сделки в провинция Андра Прадеш. При по-голямата от тях кредитната институция е платила 4.3 млн. щ. долара за портфейл от 42500 заема, отпуснати от местната финансова компания за микрокредитиране SHARE. Банката ще емитира ценни книжа срещу тези кредити. Операцията се различава от по-популярните процеси по секюритизация на жилищни ипотеки и заеми за коли по няколко важни признака. На първо място, за погасяването на кредитите ще отговаря не купувачът, а SHARE. Второ, емитираните ценни книжа няма да са гарантирани с активи, както е при традиционната секюритизация (купените коли или къщи). В индийския вариант биволите, ръчните колички и другият дребен земеделски инвентар, за които са отпуснати заемите, няма да се залагат. Банка Ай Си Ай Си Ай ще получи като залог гаранция под формата на депозит, покриваща 8% от общата сума на кредита. Депозита ще й предостави американската благотворителна фондация Грамийн (Grameen Foundation), чиято цел е да пропагандира микрокредитирането в Индия. Третата отлика на индийската секюритизация е, че с емитираните от Ай Си Ай Си Ай ценни книжа няма да се извършва вторична търговия, макар че банката води преговори с кредитната рейтингова агенция Крисил (Crisil) за оценка на книжата с надеждата в течение на времето и други кредитни институции да навлязат в тази пазарна ниша.От гореописаната сделка имат полза всички участващи страни. Ай Си Ай Си Ай се надява да привлече клиенти, до които преди не е имала достъп. Това ще й помогне да изпълни волята на правителството да насочи 40% от кредитите, които отпуска, към приоритетни сектори, включително 18% от тях - към селските стопани. Грамийн ще увеличи 12 пъти парите, които насочва към бедните клиенти. А най-щастлив е шефът на SHARE Удайа Кумар. Той подсигурява нов източник на финансиране извън баланса на финансовата компания на цена с 3-4% по-ниска от лихвите по банковите заеми. Така потенциалните кредитополучатели ще се увеличат от 300 хиляди в момента до един милион души, за което ще са необходими 62.5 млн. щ. долара свежи средства. Кумар твърди, че 99% от клиентите му никога преди не са се опитвали да ръководят собствен бизнес. Някои от тях дори са неуки и неграмотни и се надяват децата им да имат по-добра съдба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във