Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИМЕНА 06

Ще се промени системата за определяне на основния лихвен процент, съобщи Красимир Катев, заместник-министър на финансите. Вместо да зависи от дохода по тримесечните държавни ценни книжа, той ще се определя на базата на бъдещия СОФИБОР. Това ще бъде лихвения процент, който ще се формира от сделките, сключени на междубанковия паричен пазар за деня. В момента основната лихва, която се определя в зависимост от цените на тримесечните ДЦК е на рекордно ниското ниво от 2.5 на сто.Демирбанк (България) е получила разрешение от БНБ да увеличи капитала си от 15 млн. на 20 млн. лв., съобщи изпълнителната директорка на кредитната институция Диана Митева. Структурата на капитала обаче ще остане непроменена. По 50% от акциите на банката са собственост на Халит Джангалъоглу - собственик на Джангалъ холдинг, и на Ишил Доган - съпруга на собственика на Доган холдинг Айдън Доган.Христос Кацанис, изпълнителен директор на ОББ, работи усилено върху своя книга, посветена на историята на българската икономика. Постоянният представител на МВФ в България Пирита Сорса прогнозира, че ръстът на Брутния вътрешен продукт през тази година ще достигне 5 процента. Правителствената прогноза е за растеж от 4.8 на сто. Очаква се късно в петък, 7 февруари, МВФ да отпусне поредния транш по споразумението с България.На 12 февруари Централна кооперативна банка ще проведе общо събрание на инвеститорите, закупили ипотечни облигации от първата й емисия, съобщи за в. БАНКЕРЪ изпълнителният директор на ЦКБ Борислав Чиликов. На събранието ще бъде избран представител на собствениците на облигациите, който ще получава информация за финансовите резултати на банката и ще я предоставя на останалите заинтересовани лица. На 16 декември 2002-а приключи частната подписка за предлагането на емисията, от която бяха закупени ипотечни облигации на ЦКБ за 5 млн. лева. Номиналът на всяка от тях е 1000 лв., срокът им до падежа е две години, а годишната лихва от 8% е най-високата, предложена досега от кредитна институция у нас.Банка България Инвест подготвя първата си емисия ипотечни облигации, обяви главният й изпълнителен директор Олег Недялков. Проспектът за предлагането им ще бъде одобрен от акционерите на кредитната институция на 12 март, когато ще се проведе редовното годишно отчетно събрание на банката. В дневния му ред е включено още и гласуването на промени в броя и състава на надзорния съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във