Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИМАМЕ БИЛЕТ ЗА САМУРАЙСКИЯ ПАЗАР

България получи първия си инвестиционен кредитен рейтинг. Присъди й го японската кредитна агенция Джей Си Ар Ей в сряда (2 юли). Дългосрочният кредитен рейтинг в чужда валута на страната бе повишен от BB+ (което означава положителна перспектива за обслужване на външния дълг) до BBB- (стабилна перспектива). Инвестиционният рейтинг в левове пък бе повишен до BBB, което ще рече стабилна перспектива за покриване на задълженията. Финансовият министър Милен Велчев смята, че с това повишение преминаваме в групата на майсторите в световните финанси. Според заместник-министъра на финансите Красимир Катев, инвестиционният рейтинг разграничава много рязко т.нар. бели държави от останалите. Повишението на рейтинга на страната се дължи на оценката, че правителството води разумна фискална политика, на положителния цикъл в икономиката ни, а също и на възможностите за изплащане на външния дълг. Сред факторите, оказали влияние, е бил и напредъкът в процеса на присъединяване към Европейския съюз. България навлиза в цикъл на постоянно повишение на кредитния си рейтинг, допълни Катев, подобно на десетте нови членки на ЕС. Повишението дава възможност за по-изгодни условия при операции на т.нар. самурайски пазар - например при евентуална замяна на външен дълг от долари в йени. Засега подобна замяна не се предвижда, защото фискалният резерв е висок и България няма нужда от финансиране. Катев допълни, че за да се извърши подобна сделка, лихвените нива, на които ще се емитира дълг в йени, трябва да са по-добри от тези на европейските пазари. При свръхликвидността, която се наблюдава в Япония, и при нулевите й лихви този тип инвестиционен рейтинг дава достъп до много голям обем от спестявания. Самурайските заеми обикновено не надвишават 200-250 млн. евро. Търгуват се малко по-слабо на вторичния пазар, но същевременно се пласират много добре сред дребни частни инвеститори, поясни Катев. Допълнително преимущество от по-високото доверие, което ни гласуваха от Страната на изгряващото слънце, е и диверсификацията на източниците за финансиране. Така, ако емитираме при по-ниски лихви на японския пазар, това, по думите на Катев, ще доведе до снижаване на рисковата премия за инвеститора и на други пазари. За последните две години това е деветото повишение на кредитния ни рейтинг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във