Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИМА ОПАСНОСТ БАНКИТЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В АГЕНЦИИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Румяна Ггеоргиева, народен представител от Новото време, пред в. БАНКЕРЪГ-жо Георгиева, финансовият министър Милен Велчев заяви, че очаква Новото време да подкрепи бюджета за 2005 година. Вие обаче настоявате 200 млн. лв. допълнително да бъдат отпуснати за образованието... - Още на 30 юли внесохме предложение за промяна в Закона за устройство на държавния бюджет, според която излишъците да се разпределят от Народното събрание. Освен това не са приети и отчетите за периода 2001-2003 година. Не може да се прави бюджет единствено на основата на прогнози, без да се видят предишните изпълнения. В предлагания бюджет за 2005-а е записано, че той е разработен на база на прогнозните очаквания към юни 2004 година. Ние настоявахме той да е работещ бюджет, в който да се чувства не само фискалната, а и общата икономическа политика на правителството. Вместо това в него се правят някакви половинчати предложения - и за макрорамката, и за отделните параметри в приходната и разходната част. Бюджетът ни бе предложен и без да са приети данъчните закони, което е недопустимо.Ние многократно заявихме, че в този бюджет отново не са посочени приоритети. Новото време най-вече настоява да се инвестира в образованието. Смятаме, че трябва да се намерят необходимите около 200 млн. лв., защото инвестициите в образованието ще намалят в бъдеще инвестициите за социалната политика в частта за преквалификация. Тези пари са необходими за създаването на нормални условия в училищата, за компютърни мрежи в тях. Преди половин година заявихте пред БАНКЕРЪ, че досегашната политика е създала около 10% богати хора, които се опитват да командват в управлението. Смятате ли, че предлаганите от НДСВ данъчни промени ще променят в някаква степен тази картина?- У хората трябва да остават повече пари. Затова предложихме да се намали до 10% облагането за физическите лица с доходи до 250 лв. и ставка от 20% за доходите над 250 лева. По този начин може да се наложи една нова тенденция, която през изминалите 15 години не беше отстоявана от нито едно правителство. Сега на практика с по-висока данъчна тежест се наказват хората от средната класа. Ако нашето предложение се приеме, над 300 млн. лева ще останат в джобовете на българите. Но това няма да стане с промените, които се предлагат в момента. Предвижданото 5-процентно увеличение на доходите в бюджетната сфера ще бъде изядено от инфлацията, да не говорим, че нищо няма да остане за пенсионерите. В същото време не се отчита онова, което като излишък ще се даде под форма на 13-а заплата и пенсия. Ако тези средства се разпределят през 2005-а за всеки месец и се отчете инфлацията, ще излезе, че за хората не остава нищо.При разглеждането на данъците е необходим сериозен икономически анализ за страната. Все повече расте междуфирмената задлъжнялост - сега тя е над 42 млрд. лева. Спестените пари от намаления на 15% данък печалба не отиват за инвестиции, а само за погасяване на тези дългове. При това не повече от 3% процента от фирмите плащат данък печалба. Нашите стоки продължават да са неконкурентоспособни - над 70% от тях стоят в складовете, без да имат реализация. В тази посока бяха и предложенията на Новото време по отделните данъчни закони, свързани с облекчаване на бизнеса. Реагирахме остро и на разходната част на бюджета. Не се търси ефективност, когато се увеличават разходите за администрацията. НДСВ беше записало в програмата си, че държавата все по-малко ще участва в разпределителните функции. Оказва се, че и тази година над 41% от БВП се преразпределят от нея. Администрацията ни трябва да отговаря на критериите на ЕС, но от 2001-ва до 2004 г. тя е нараснала с 10 000 души. В същото време нищо не е преструктурирано. Има структури, останали от 80-те години. Как гледате на идеята част от исканите допълнителни средства за образование да бъдат отделени в специален фонд за финансиране на операции на тежкоболни деца?- Правителството предложи да се създаде от бюджетния излишък фонд от 5 млн. лева за такива деца. Това е крайно недостатъчно, защото само чешмичките с надписи НДСВ струват 25 млн. лева. Ако тези пари бяха насочени към болните деца, проблемите щяха да се решават по-лесно. По-тревожното е, че тези средства се дават в края на годината. А те са необходими тогава, когато е възникнала нужда от тях. Каква е ползата? Добри ли са законите, създавани от парламента? - Ако гледаме количеството, може да се каже, че Народното събрание си върши стахановски работата. Един от големите проблеми е, че управляващите невинаги се съобразяват с предложенията на опозицията. Много от тях са рационални, но често пъти колегите от НДСВ гласуват не по съвест, а по указания. Това води до некачествени закони и често се налагат поправки на всеки два-три месеца.По чии указания гласуват?- Обикновено законопроектите се внасят от Министерския съвет. България е парламентарна република и депутатите са тези, които трябва да казват своята дума. Когато един закон се приеме некачествено, това може да доведе до тежки последици, например до източване на ДДС. В закона за ДДС има пропуски, които трябва бързо да бъдат отстранени, защото по данни на Министерството на финансите от 1999 досега са източени 5-6 млрд. лева. Това са крадени пари от всички нас.Може би наистина се налага да се намали съставът на Народното събрание?- Това е малка спекулация. Важното е да се чува гласът на хората - какви народни представители искат да имат. Има съпротива от страна на управляващите относно закона за етичните норми и поведението на депутатите. В него ясно и точно сме определи критериите, на които трябва да отговаря народният представител и как да се отчита пред своите избиратели. Необходимо е да има етична комисия към НС. Вече втора година този законопроект се отхвърля. Ние настояваме в бъдещия парламент да има определен процент депутати, избрани по мажоритарната система. Не е важно колко са народните представители, а каква програма ще предложат на избирателите и как ще се отчитат пред тях. Широко се рекламират заеми, предлагат се кредити без предоставяне на бизнес план... Не ви ли безпокои тази кредитна експанзия? - Да, безпокои ме. Доволна съм, че чрез вашия вестник бе изразено и притеснението на БНБ от нея. Кредитната експанзия е подложена на сериозен анализ от колегите от банковия надзор. Бяха внесени предложения за промяна в наредбите, за да бъде спрян ръстът на заемите. Не можем само да твърдим - ето на, има някакво икономическо развитие и то води до тази експанзия. Реално погледнато, по-често става въпрос за потребителски ипотечни кредити. Има една опасност, която с присъединяването ни през 2007 г. към Евросъюза може да изиграе лоша шега на банковата система. Тогава, съгласно изискванията на ЕС, всяка европейска банка може да разкрива у нас свои клонове без утежнен лицензионен режим. Тези банки ще предлагат по-добри условия за кредитиране, а нашата банкова система няма да е готова за това, тъй като в много случаи тя ще има лош кредитен портфейл. Затова е необходимо сериозно да се мисли за банкова консолидация. Когато у нас дойде чуждестранна банка и разкрие клон, без да спазва изисквания за капиталова адекватност и т.н., това ще постави в неизгодни позиции нашите финансови институции. Това са първите сигнали за колегите от банковата система да започнат да работят по-разумно в тази посока. Тъй като има опасност голяма част от българските банки да се превърнат в агенции за недвижими имоти. При тях има много ипотекирани хотели, жилища... и те ще трябва да започнат да ги продават дори под цената на кредитите.Ще ви попитам в прав текст - очаквате ли фалити на банки?- Не, защото мисля, че в момента надзорът в БНБ осъществява много сериозен контрол върху банковата сфера. Но е необходимо банките да започнат да се окрупняват, за да могат да отговорят на предизвикателствата на могъщите финансови институции, които ще дойдат в България.Като банков експерт каква е прогнозата ви за курса на долара?- Очаквам доларът да върви надолу. Мисля, че нивата 1.47-1.50 ще се запазят и през следващата година като тенденция. Бих посъветвала гражданите да задържат своите спестявания в левове и в евро, но най-добре е всички - и банките, и изпълнителната власт, да работят за повишаване на инвестиционната култура на хората. Те трябва да бъдат насочвани да инвестират. Това е нормално, защото да държиш парите си само в банка, без те да работят за тебе, обикновено води до загуба. Доста хора у нас вече са разбрали това.

Facebook logo
Бъдете с нас и във