Банкеръ Weekly

Финансов дневник

И БАНКСЕРВИЗ ЛИКВИДИРА КЛОНОВЕТЕ СИ

Четирите клона на Банксервиз в София, Велико Търново, Пловдив и Бургас ще бъдат закрити на 1 юли 2002 г., а дейността им ще се поеме от централното управление в столицата. Решението е на банките акционери на дружеството и бе взето на общото му събрание на 18 юни. С нов тригодишен мандат в съвета на директорите на Банксервиз бяха избрани изпълнителните директори на Общинска банка - Ваня Василева, на ОББ - Стилян Вътев, и на Банка ДСК - Виолина Маринова. Подуправителят на БНБ Божидар Кабакчиев ще продължи да е председател на директорския борд, а Любомир Цеков - изпълнителен директор. По предложение на Божидар Кабакчиев за нов член в съвета на директорите бе избран Момчил Андреев - изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България). Той зае овакантеното от ексшефа на БИОХИМ - Цветан Цеков, място. В директорския борд на Банксервиз могат да участват само лица, които представляват банки, а през февруари 2002 г. Цеков бе освободен от длъжността изпълнителен директор на БИОХИМ. За овакантеното от него място бе предложена кандидатурата на Николай Каварджиклиев, също изпълнителен директор на БИОХИМ. Той обаче я оттегли с обяснението, че предстои приватизация на кредитната институция и не се знае какъв ще е съставът на новия й управителен съвет. Общото събрание одобри счетоводния отчет и баланса на Банксервиз за 2001 година. Реализираната от дружеството чиста печалба за миналата година, която е 695 хил. лв., бе заделена във фонд Резервен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във