Банкеръ Weekly

Финансов дневник

И БАНКА ПИРЕОС СЕ ПРИЦЕЛИ В ГРАЖДАНИТЕ

Клонът на гръцката банка Пиреос у нас също ще се опита да си намери местенце на пазара за заеми за граждани, където от две-три години са се наместили всички големи български кредитни институции. Служителите му ще предлагат стандартните три вида ипотечни кредити - за покупка на жилище, за строеж и за ремонт, без да поставят таван на отпусканите суми. Те ще зависят единствено от размера на обезпечението - земята или сградата, които са обект на сделката или други имоти на клиента. Заемът за покупката на готово жилище ще е до 75% от стойността му, определена от нает от клона оценител. Когато става дума за строеж или за ремонт, размерът на кредита ще е до 60% от стойността на имота. Ипотечните заеми са със срок на погасяване до 20 години, като по тях може да бъде договорен и до една година гратисен период. Лихвите за кредитите в левове са 11%, ако срокът на издължаване е до 10 години, 11.25% - при положение че ще се погасяват до 15 години, и 11.5% - ако е избран най-дългият - 20-годишен период. При заемите в евро лихвите са съответно 9% - до 10 години, 9.5% - до 15 години и 10% - до 20 години. Допълнително условие към кредитоискателите е вноската по заема да не надхвърля 45% от чистия доход на домакинството и освен нея на всеки работещ член от семейството да остава поне по една минимална работна заплата, която сега е 120 лева.Всеки клиент, който получи ипотечен кредит за покупка на готово жилище от клона на банка Пиреос, може да вземе като бонус и потребителски заем до 5000 лева. Когато ипотечният кредит е за строителство на къща или апартамент, допълнителният заем е до 2500 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във