Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ХИПОФЕРАЙНС ИЗХВЪРЛЯ БАЛАСТА

Хипоферайнсбанк (HVB) - втората по размер на активите банка на Германия и най-големият ипотечен кредитор в Европа, взема мерки да се задържи над водата. В края на миналата седмица тя продаде регистрираното си в Нюрнберг поделение за потребителско финансиране Норисбанк (Norisbank). Купи го местната Де Цет банк (DZ Bank) за 447 млн. евро. Към Норисбанк проявяваха интерес и други банки, между които немската Дойче постбанк (Deutsche Postbank), английските Роял бенк ъф Скотлънд (Royal Bank of Scotland Group), Ейч Ес Би Си холдингс (HSBC Holdings) и френската БНП Париба (BNP Paribas).Печалбата на Норисбанк преди облагането с данъци за първите шест месеца на годината се е увеличила с 54% и е 27.1 млн. евро. Купувачът ще извлече полза и от мрежата от партньори на вече бившето поделение на Хипоферайнс, чрез които то продава основния си кредитен продукт, наречен лесен кредит (easyCredit). Де Цет банк е шестата по размер на активите банка в Германия. Тя е създадена през 2001 г. от обединението на тогавашните Де Ге банк (DG Bank) и Ге Цет банк (GZ Bank), което се наложи заради растящите провизии за лоши кредити в по-големия от двамата партньори - Де Ге банк. Новосъздадената Де Цет банк приключи 2002 г. със загуба от 809 млн. евро, причинена от стария проблем - заделени големи суми за провизиране на несъбираеми вземания. Тя играе ролята на централна банка за 1300 кооперативни финансовокредитни институции, които са нейни собственици. Де Цет банк е съсредоточила дейността си върху малки и средни компании и предлага корпоративни, инвестиционни и частни банкови услуги и управление на активи. Главният изпълнителен директор на Хипоферайнс Дийтер Рампл е принуден да разпродава активи, за да подобри коефициента на капиталова адекватност на банката, след като за периода януари - март тя регистрира загуба (трето поредно тримесечие). Капиталовият недостиг е в размер на 1.7 млрд. евро. На 15 юли Хипоферайнс привлече 265 млн. евро от продажбата на облигации, конвертируеми в акции на немската енергийна компания ЕОН (E.ON). А седмица преди това (на 8 юли) срещу близо 1 млрд. евро немците се разделиха и с 25% от най-печелившото си поделение - Банк Аустрия кредитанщалт (Bank Austria Creditanstalt). Рампл вероятно ще пласира и регистрираната в Хамбург Ферайнс унд Вестбанк (Vereins-und Westbank), както и онлайн поделението на Хипоферайнс и Директ Анлаге банк (Direct Anlage Bank). Най-големи спорове възбуди продажбата на Банк Аустрия. Експерти си задават въпроса дали тя е наложена от стратегически съображения, или просто е отчаян опит да се подобри кредитният рейтинг на Хипоферайнс. Повечето анализатори са на мнение, че второто предположение е по-вероятно. Според тях, когато немската банка продаде част от активите си, тя ще се превърне в обикновена кредитна институция от Южна Германия с редуцирано дялово участие в най-ценния си актив - Банк Аустрия. От офиса си в Мюнхен обаче Рампл вижда нещата по друг начин. Ще имам 15% пазарен дял в Южна Германия, 25% в Австрия и 15-21% в Източна Европа, твърди той. Всичко, от което имам нужда в момента, е по-силна капиталова база. Хипоферайнс купи Банк Аустрия преди три години. Оттогава това е най-печелившото поделение на немската банка, създадена през 1997 г. от сливането на две баварски банки с обременени от ипотечни и корпоративни заеми кредитни портфейли. На първо място, доходността на акциите на Банк Аустрия през миналата година бе 6.5%, а през първото тримесечие на тази - 8.9 процента. За сравнение, Хипоферайнс като цяло има отрицателна доходност от акционерния си капитал. На второ място, част от оперативните приходи на Банк Аустрия идват от такива рисковани и силно колебаещи се области като инвестиции в хеджингови фондове и търговски операции с валута и деравативи за собствена сметка. При това за тази си дейност банката разчита главно на корпоративните клиенти на Хипоферайнс от Германия. След продажбата на въпросните 25% дилърските офиси на двете банки ще бъдат отделени и австрийската банка ще има по-малки възможности за подобна търговия. В собствената си страна Банк Аустрия е номер едно. Но и Австрия, подобно на Германия, е един от най-пренаселените с банки европейски пазари, като през последните шест години чистият доход от лихви упорито остава под 1.3 процента. В Централна Европа Банк Аустрия има може би най-добро покритие на корпоративните услуги от която и да било друга банка. Но тя има силно присъствие на пазара на дребни банкови услуги единствено в Полша чрез Би Пи Ейч (BPH) и в България чрез банка БИОХИМ. А местният съперник на Банк Аустрия - Ерсте банк (Erste Bank), твърди, че именно дребните клиенти са най-големият източник на печалби в района. Тя е купила банки с близо 20% пазарен дял от този сегмент в Чешката република и Словакия. Банк Аустрия също опита да се настани на пазара на дребни банкови услуги в Унгария и в Чехия, но с малък успех и засега диша праха на Ерсте. Каквито и да са оценките на анализаторите, немската банка остава собственик на 75% от Банк Аустрия. Ако забогатее, акционерите на Хипоферайнс може да решат да възстановят отново пълната си собственост върху австрийското поделение. Австрийците пък от своя страна са доказали силен инстинкт за оцеляване. Поделението Кредитанщалт например бе спасено от фалит от държавата през 1931 г., а през 1997 г. бе погълнато от Банк Аустрия. Сега австрийската банка успя да измъкне една част от активите си от немски ръце. Тя все още носи родното си име, а след като в средата на юли бе регистрирана и на фондовата борса във Виена, си върна и част от австрийския произход.

Facebook logo
Бъдете с нас и във