Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ХИМИМПОРТ ПРИТЕЖАВА ПРЯКО САМО 5% ОТ ЦКБ

Големи въртележки претърпяха акциите на Централна кооперативна банка през последните дни на 2004 и първата седмица на 2005 година. Вследствие на тях досегашният мажоритарен собственик Химипорт вече притежава пряко само 5% от банката. За сметка на това обаче чрез свързани лица компанията контролира 90.06% от капитала на кредитната институция. Трансформацията на акционерите в ЦКБ започна на 27 декември 2004 г., когато Централният депозитар съобщи, че Централният кооперативен съюз е продал 3 791 864 акции, или 11.73% от капитала на ЦКБ. Сделката е сключена при цена 1 лв. за акция, което е над 3 пъти по-малко от цената, при която се търгуват акциите на банката на фондовата борса - тя е около 3.15 лв. за ценна книга. Два дни по-късно - на 29 декември, застрахователната компания Булстрад също е продала 5%-ния си дял от капитала на ЦКБ. Бюлетинът на Централния депозитар показва, че 1.617 млн. акции на банката са прехвърлени от дружеството при цена 1.57 лв. - тя е около 2.5 пъти по-малка от пазарната. Това означава, че от продажбата в касата на Булстрад са влезли общо 2 538 690 лева. Купувач и по двете сделки е Химимпорт, като вследствие на тях дружеството държеше самостоятелно 51.77%, а чрез свързани лица общо 90.06% от капитала на ЦКБ. На 5 януари 2005 г. обаче Централният депозитар регистрира нова сделка. С нея Химимпорт прехвърляло 46.76% от капитала на банката на дъщерното си дружество ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт. Така новата акционерна структура показва, че най-голям дял в ЦКБ - 67.44%, има ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт, 5% са на Химимпорт и 17.62% са притежание от други негови дъщерни фирми. Така независимо че е собственик само на 5% от ЦКБ, Химимпорт косвено контролира общо 90.06% от капитала и.

Facebook logo
Бъдете с нас и във