Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ХИМИМПОРТ ИЗПЪЛНИ АНГАЖИМЕНТИТЕ СИ ЗА АРМЕЕЦ

Управителният съвет на застрахователно дружество Армеец ще вземе решение за увеличение на капитала му на общо събрание на 30 септември. Това ще стане чрез емисия от нови акции и след пласмента й капиталът на компанията ще достигне 5.2 млн. лв. (сега той е 4.5 млн. лева). Новите ценни книжа могат да бъдат записани в едномесечен срок от настоящите акционери на Армеец - Химимпорт (91.9%), Министерството на отбраната и свързани с него фирми. По думите на изпълнителния директор на застрахователното дружество Румен Георгиев увеличението се налага заради подписания от Химимпорт договор с Агенцията за приватизация през юли 2002 година. Според една от клаузите в него мажоритарният купувач се ангажира всяка година да извършва определени инвестиции. Изкупувайки своята част от увеличението на капитала, Химимпорт ще изпълни ангажиментите си за 2003 г., уточни Георгиев. Цялостната инвестиционна програма по договора с АП трябва да приключи през 2005 година. На общо събрание на акционерите си, проведено на 26 август, управителният съвет на Химимпорт също гласува за увеличение на капитала на дружеството - от 10 на 20 млн. лева. Увеличението на капитала на Армеец е добър ход с оглед на кандидатурата на дружеството за членство в Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ, бюро Зелена карта). Управителният съвет на бюрото трябва да се събере до края на следващата седмица и да насрочи общо събрание. Според устава на НББАЗ само то може да одобри кандидатурата на Армеец за членство в бюрото Зелена карта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във