Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ХЕБРОСБАНК ПУСКА ОБЛИГАЦИИ ЗА 20 МЛН. ЛЕВА

ХЕБРОСБАНК ще издаде обикновени облигации в размер до 20 млн. лв., като подписката за набирането на купувачи на ценните книжа ще се състои от 10 до 30 ноември 2004 година. За това гласуваха акционерите на банката на извънредно общо събрание на кредитната институция, което се проведе на 15 април.Ценните книжа ще бъдат продадени на принципа на частното предлагане, т.е. за записване на облигациите ще бъдат поканени определен брой подбрани от банката корпоративни клиенти. Емисията ще бъде определена като успешна и ще бъде пусната на пазара, ако от нея бъдат пласирани ценни книжа с общ номинал, не по-малък от 10 млн. лева. Достигането на горната граница обаче няма да е проблем за банката, като се има предвид какъв глад за вложения във високодоходни инструменти има на българския пазар. Доказателство за това е, че досега не е имало нито една непродадена емисия, независимо дали облигациите от нея са били ипотечни или са обикновени, т.е. необезпечени, както все по-често се случва. Акционерите на ХЕБРОСБАНК възложиха на управителния й съвет да определи всички детайли около параметрите на емисията. Отсега обаче е ясно, че облигациите ще са тригодишни, а натрупаната доходност по тях ще се изплаща на всеки шест месеца. Един от най-важните елементи в емисията обаче - лихвеният процент, който ще бъде начисляван по ценните книжа, тепърва трябва да бъде определен от управителния съвет на ХЕБРОСБАНК.На общото събрание на ХЕБРОСБАНК бяха представени и резултатите на банката за 2003 г., без обаче да бъде гласуван отчетът за дейността на ръководството на кредитната институция за миналата година. Това ще стане на редовно отчетно събрание на акционерите, което ще бъде свикано до юни 2004 година. Според финансовите отчети печалбата на ХЕБРОСБАНК за 2003-а, след данъчно облагане, е 8.593 млн. и в сравнение с 2002 г. е нараснала с 55 процента. С почти 50% са се увеличили и отпуснатите от ХЕБРОСБАНК кредити, които от 219 млн. лв. през 2002 г. са достигнали почти 324 млн. лв. през 2003 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във