Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Хазната губи над 600 млн. лв. от данъчни "вратички"

Над 600 млн. лв. губи хазната годишно заради съществуващите данъчни облекчения. Това се посочва в доклад за данъчните разходи, изготвен и представен от Министерството на финансите преди седмица. Данъчните разходи всъщност са приходи, които хазната губи заради различни преференции, като например по-ниски данъчни ставки, данъчни ваканции, ускорена амортизация, пренасяне на данъчни загуби и други.

За 2016 г. в България са установени 40 броя немотивирани  данъчни разходи на обща стойност 609 млн. лв. Но само за 30 от тях има достатъчно информация, за да бъде определена стойността им. Загубите се равняват на 0.66% от БВП, и 2.27% от всички данъчни приходи.

Тези цифри обаче се оказват сравнително малки, дори незначителни. За сравнение, държавите членки на ЕС с най-висок дял на отчетените данъчни разходи спрямо  БВП са: Италия - 8.1%, Великобритания - 5.9% и Испания - 5.5%. Има страни, в които данъчните разходи достигат до 380 броя. Това се дължи на факта, че у нас се използва подхода на ниските данъци, с които се облага по-широка база, докато в страните с високи данъци има и повече на брой облекчения. С други думи, ниските ставки режат данъчните облекчения, а високите предизвикват като социално отражение повече на брой и по-значими икономии на данъци за социално неравностойните групи от населението.

Най-много хазната губи от облагането на фирмите с корпоративни данъци - 317.7 млн. лева. Оценените загуби от преференциите при облагане с ДДС са в размер на 117 млн. лева. Те се дължат на намалената данъчна ставка от 9% за настаняване в хотели. Загубите за хазната от преференциите в акцизите са 114.9 млн. лв., а от данъците върху доходите на гражданите - 60 млн. лева.

Например от намаления акциз за природен газ, използван за гориво за отопление за стопански нужди, и от нулевата акцизна ставка за природен газ, използван от битови потребители, хазната губи 9.96 млн. лв. Загубите на бюджета от облекчението за производство на домашна ракия са 776 хил. лв., а от нулевия акциз върху тока за бита - 20.97 млн. лева. От намаления акциз за бира, произведена от независими малки пивоварни, хазната губи 2.86 млн. лева. От нулевия акциз върху въглищата и кокса при продажбата им на граждани приходите в бюджета намаляват със 7.16 млн. лв. А от възстановения акциз за дизела, използван от земеделски производители, загубите за бюджета са 72.59 млн. лева.

По отношение на данъка върху доходите на гражданите, облекчението за хора с намалена работоспособност струва на хазната 25.24 млн. лева. Благодарение на облекчението за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане гражданите са спестили 4.1 млн. лева. Облекчението за дарения струва на бюджета 332.7 хил. лв., а облекчението за млади семейства е оставило в джоба на хората, които изплащат ипотечни заеми за единствено жилище, 1.38 млн. лева. От данъчното облекчение за деца бюджетът е загубил 1.298 млн. лева.

Преференциите в корпоративното облагане, от които могат да се възползват едноличните търговци, водят до намаляване на приходите в бюджета с 4.56 млн. лева.

По отношение на корпоративните данъци най-големият разход на хазната идва от възможността за пренасяне на данъчни загуби - 236 млн. лева. Като при корпоративните данъци има много облекчения, които не могат да бъдат оценени, като например ускорената амортизация. От преотстъпването до 60% от корпоративния данък на земеделски производители хазната губи 21.1 млн. лева. А от преотстъпването до 100% от корпоративния данък на предприятия, извършващи производствена дейност в общини с висока безработица, приходите в хазната намаляват с 10 млн. лева.

Данъчните разходи с икономическа цел като насърчаване на инвестициите, производството и разкриването на работни места са 526 млн. лева. А данъчните разходи, които имат роля на социално подпомагане за определен кръг от граждани, са на стойност 83.75 млн. лева. По отношение на различните отрасли на икономиката най-много облекчения има за туризма заради по-ниската ставка на ДДС от 9% за настаняване в хотели. На следващо място е селското стопанство с облекчения за 108.8 млн. лева. От общия обем на данъчните облекчения 496.1 млн. лв. са за фирмите, а за 113.6 млн. лв. са за гражданите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във