Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Гръцката Eurobank стана канадска

Основен акционер в гръцката банка Eurobank Ergasias вече е канадската инвестиционна група Fairfax Financial Holdings, съобщи финансовата институция, цитирана от вестник "Елефтерос типос". В обявлението се казва, че Eurobank (собственик на българската Пощенска банка) се е сляла с гръцката инвестиционна компания Grivalia, собственост на Fairfax.

След сделката Fairfax придобива дял от над 30% в Eurobank. Досега канадският фонд имаше дял от 16.88% в третата най-голяма гръцка банка и 51.43% в Grivalia. След увеличаването на дела канадският фонд вече притежава мажоритарен дял в Eurobank.

Сливането е било одобрено от управителните съвети и на двете компании.

Планът за сливането предвижда и пълно оздравяване на портфейла от необслужвани кредити на Eurobank чрез прехвърлянето им в дружество със специално предназначение (SPV).

Eurobank заема стратегическа позиция в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в Гърция, България и Сърбия, предлага премиум услуги за управление на активи в Кипър, Люксембург и Лондон. Тя е една от четирите системни банки в Гърция, които участват и във формирането на банковия борсов индекс. През последните няколко месеца индексът отбеляза голям спад, като една от основните причини за това според анализаторите е големият все още дял на необслужваните кредити. За последната половин година стойността на акциите на банките на Атинската фондова борса спадна с повече от 50 процента.

Пощенска банка е член на "Юробанк Груп", която оперира в шест страни, притежава общо активи в размер на 58.5 млрд. евро и 13 267 служители. Основана през 1990 г., групата продължава динамичния си растеж със стабилни и решителни стъпки, фокусирайки се върху разнообразните нужди на своите клиенти.

Пощенска банка, с юридическо име "Юробанк България" АД, e петата по активи банка в България, с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции.

Трезорът има дългосрочен кредитен рейтинг BBB-, стабилна перспектива, потвърден през юни 2018 г. от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР). Пощенска има 27-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. Пощенска банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти - от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната. Банката е с една от най-добре развитите клонови мрежи и модерни алтернативни канали за банкиране.

През март 2016 г. банката придоби дейността на "Алфа Банк България", което е поредната стъпка в затвърждаването на  позицията й на системна за пазара банка и в разширяването на клиентската й база.

Наскоро Юробанк бе обявена за купувач на "Банка Пиреос България", която предстои да бъде консолидирана с Пощенска банка.

Пощенска банка развива редица проекти, свързани със социална отговорност и устойчивото развитие на бизнеса и обществото. Банката е активен член и работи в подкрепа на инициативи на КРИБ, AmCham, НВСВ, Асоциация на банките в България, "Борика" АД, сдружение "Ендевър България", Българският форум на бизнес лидерите, сдружение "Български дарителски форум", фондация "Атанас Буров", Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Българската асоциация на рекламодателите и Българска Финтек Асоциация.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във