Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Гражданска отговорност" ще поскъпва

Да се увеличат минималните размери на застрахователните суми по “Гражданска отговорност” на автомобилистите. Досегашните 10 млн. лв. за имуществени или неимуществени вреди при нараняване или смърт да станат 10.42 млн. лева. Летвата от 2 млн. лв. за щети, нанесени на имущество, да стане 2.1 млн. лева.

Това предлага финансовият министър Владислав Горанов с промени в Кодекса за застраховането, обявени за обществено обсъждане преди дни.

Министърът иска да има и застрахователни посредници, които обаче  няма да имат  право да продават застраховки "Живот" и "Гражданска отговорност". Идеята му е изискванията към тях да са по-ниски, но  да са обвързани с определен застраховател, по подобие на сегашните застрахователни агенти. Предлага се да се увеличат минималните застрахователни суми на задължителната застраховка за професионалната отговорност на посредниците. Ако причинят вреди на клиент, обезщетенията за това да могат да стигнат до 2.5 млн. лв. вместо сегашните 2.2 млн. лв. за цялата година. А за всяко застрахователно събитие те ще са  съответно от 3.3 млн.  до 3.7 млн. лева.

Да се забрани продаването на пакети от полици, ако клиентът не иска такава продажба, предлага още министърът.

Цената на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" трябва да се повиши, защото в момента не е достатъчна, за да покрие изплащането на обезщетения и разходите на застрахователите. Това става ясно от анализ на Комисията за финансов надзор за пазара на тази застраховка.

В анализа си  КФН е  разделила  превозните средства на четири рискови групи. В първата влизат леки коли и камиони с допустима максимална маса до 5 тона. Във втората влизат камиони над 5 тона и автобуси, в третата са седловите влекачи, а в четвъртата - останалите МПС-та. КФН е  използвала  два метода за оценка на пазара. Резултатите от анализа показват, че за най-масовите превозни средства - леките коли, камионите и автобусите, събраните премии за 2017 г. не са достатъчни, за да покрият разходите на застрахователите.

За периода 2013-2016 г. премиите в 1-ва рискова група (леки коли и малки камиони) са били достатъчни. Но 2017 г. разкрива потенциал за значителна загуба от тази линия на бизнеса, се посочва в анализа. Камионите над 5 т и седловите влекачи генерират системно значими загуби за застрахователите, става ясно от анализа. Според един от използваните методи за анализ  камионите и автобусите са донесли загуба на застрахователите от 7.8 млн. лв. Основната причина за това е, че те причиняват доста големи щети. При леките коли на 100 застраховани автомобила плащания по "Гражданска отговорност" са се наложили  за 3.4 коли. При камионите и седловите влекачи този коефициент е съответно 15.9 и 16.6 процента.

При повечето катастрофи няма наранени хора. Претенциите за изплащане на обезщетения за пострадали хора (неимуществените вреди)  са едва около 3% от общия брой на претенциите по "Гражданска отговорност". Но, за разлика от имуществените вреди, тяхната стойност е няколко пъти по-висока. При средна претенция за изплащане на обезщетение за имуществена вреда от 1602 лв. средната неимуществена претенция е 43 751 лв., или 26 пъти повече. Затова общата сума на обезщетенията, които се изплащат за пострадали хора, е малко над 50% от всички обезщетения по полицата, които плащат компаниите.

Изводът на финансовия регулатор в негов доклад, обхващащ периода от 2012 до 2017 г., е, че за най-масовите категории - леки коли, камиони и автобуси, събраните премии не достигат, за да покрият разходите на застрахователните компании.

От КФН отказаха коментари по анализа. Хората  от бранша обаче допускат, че не е изключено още преди да се въведе системата "Бонус Малус"  да се вдигне цената на задължителната полица. Самата система се бави, тъй като от 11 варианта КФН, МВР и транспортното министерство трябва да изберат такъв, който е адекватен  за нашите условия.

Въпреки че честотата на произшествията, по които се изплащат неимуществени претенции, е по-ниска, средната им стойност е по-висока и затова размерът на загубите от тях е над 50 процента.

Според данните на комисията между 2013 и 2016 г. премиите в първата рискова група са били достатъчни за покриване на разходите по застраховката. Но през 2017 г. вече има потенциал за значителна загуба от тази линия на бизнеса на база на данните за предявените претенции. Брутните премийни приходи в общото застраховане за 2017 г. са били 1.752 млрд. лв., а общата сума на заявените претенции е над 3 млрд. лева.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във