Банкеръ Daily

Финансов дневник

Горанов: България ще се нуждае от още поне шест месеца за Банковия съюз

България чака становище от страните от групата на Еврозоната, за да подаде документи за чакалнята й. България ще се нуждае от още поне шест месеца, за да подготви членството си в Банковия съюз, което може допълнително да забави кандидатстването й за приемане на еврото. Това обяви финансовият министър Владислав Горанов по време на изслушване в икономическата комисия на Европейския парламент.

Очаква се по-късно днес финансовите министри от групата на Еврозоната да обсъдят полученото искане от страна на България. По време на отчета си в икономическата комисия, Владислав Горанов обяви постигнатите резултати във финансовата сфера по време на българското европредседателство.

"Аз категорично вярвам, че по-силна еврозона означава по-силна Европа, България в съответствие с договора е длъжна рано или късно да се присъедини. Друг е въпросът, че липсват достатъчно ясни правила и процедури за установяване на близкото сътрудничество с единния надзорен механизъм, което се предлага като първа стъпка по пътя на България за членство в Еврозоната. За нас членството в Еврозоната е приоритет, от нашите партньори очакваме че след като и последното условие - членството в Банковия съюз, бъде изпълнено, няма да има аналогия с Шенген - неформални и не по правилата аргументи, които да оставят в нас впечатлението, че сме третирани неадекватно и неравно с другите страни", каза Горанов.

Пред Комисията по икономическите и парични въпроси на Европейския парламент Владислав Горанов каза, че българското председателство работеше при максимална откритост и прозрачност, със стремеж в максимална степен балансираме интересите на заинтересованите страни. В този контекст бяха проведени множество консултации на експертно и политическо ниво с екипите от всички държави членки, с европейските институции и европейските надзорни органи, с европейските асоциации на бизнеса, както и с потребителските организации.

"По време на председателството ни на ЕС се проведоха 196 заседания на работни органи на Съвета в областта на ЕКОФИН, което прави около 15 % от общо проведените заседания от българската администрация. Общият брой на досиетата в областта на икономическите и финансови въпроси беше 37, като по 18 от тях се постигна общ подход в Съвета или политическо споразумение с ЕП.

В областта на банковото законодателство беше постигнат изключителен напредък. Една от основните цели на нашето председателство, заложена и в общата програма на „триото“, беше предприемането на решителни стъпки за намаляване на рисковете в банковия сектор. След много интензивни преговори и над 200 двустранни и многостранни срещи, на заседанието на Съвета ЕКОФИН на 25 май 2018 г. успяхме да договорим общ подход по Банковия пакет. Компромис беше постигнат по въпроси, които се характеризират с висока сложност и силно поляризирани позиции на държавите членки", каза министърът в речта си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във