Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА ОБХВАЩА И ФИРМИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Стратегическите сливания вече не са привилегия само на големите финансови институции и компании. В борбата за разрастване на пазарите в Европа дори фирми със специфична дейност - като събиране на просрочени вземания, вече се обединяват помежду си. И тези процеси неминуемо засягат и България. Доказателство за това е подписаният на 13 юли 2005 г. договор, с който германската компания за събиране на вземания ИОС Груп придоби 100% от капитала на гръцкото дружество, специализирано в същата област Юръп Матрикс Груп. Вследствие на поглъщането германската група ще има свои дъщерни структури в шестнайсет държави в Европа, между които и България. ИОС Груп е едно от водещите дружества за събиране на вземания и предоставяне на фирмена информация за финансовото състояние на компании. За нея работят 2500 души, а клиентите й са 20 000 компании. Приходите на ИОС Груп за 2004 г. са 215 млн. евро. Освен в Германия тя има представителства в Швейцария, Холандия, Полша, Словакия, Словения, Чехия, Турция, Унгария, Великобритания, Австрия и Румъния, както и в САЩ.Компанията е собственост на по-голямата Отто Груп, която е сред петдесетте най-големи в света - с 54 хил. служители и приходи за 2004 г. от 14.4 млрд. евро. Печалбата на Отто Груп за 2004-а - преди облагане с данъци, е 194 млн. евро - повече, отколкото положителният финансов резултат на цялата българска банкова система. Благодарение на изкупуването на Юръп Матрикс Груп германската компания значително разширява позициите си на пазарите в Югоизточна Европа. Освен в Гърция, където Юръп Матрикс Груп е лидер на пазара за събиране на вземания тя има офиси, които развиват активна дейност в България, Македония и Сърбия. На тези пазари дружеството обслужва най-вече банките и телекомуникационните компании. В южната ни съседка негови клиенти са най-големите кредитни институции като Национална банка на Гърция (собственик на ОББ), И Еф Джи Юробанк Ергасиас (притежаваща Пощенска банка), Пиреос Банк (преди три месеца тя купи ЕВРОБАНК), Алфа Банк (със свой клон в София) и Ей Джи Дженеръл Банк.През 2004 г. гръцката група е работила по събирането на вземания за общо 120 млн. евро от които е възстановила 50 млн. евро. В България офисът на Юръп Матрикс Груп е събрал 10 млн. евро от възложени му поръчки за общо 23 млн. евро. Сред неговите клиенти са ОББ, Пощенска банка, Райфайзенбанк (България), клонът на Пиреос банк, Мобиком и Глобул. Собственият капитал на Юръп Матрикс Груп е 300 000 евро, а печалбата й за 2004 г. е 2.5 млн. евро, като в сравнение с 2003 г. тя отбелязва увеличение със 70 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във