Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ГЛАСУВАХА ПЪЛНАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА БНБ

Приемането на промените в Закона за БНБ бе твърд ангажимент на България пред ЕС. Именно за това те бяха и едни от първите, които депутатите гласуваха на 14 януари, седмица след приключването на зимната им ваканция. Нещо повече - новите разпоредби в закона бяха приети без абсолютно никакви дебати или критични забележки. Причината вероятно е в това, че гласуваните промени уеднаквяват нормативния акт, регулиращ дейността на БНБ, с тези на другите институции, включен в Европейската система от централни банки (ЕСЦБ). Основен момент в изменения Закон за БНБ е създаването на допълнителни гаранции за независимостта на централната ни банка и на членовете на управителния й съвет. В тази връзка отсега нататък бюджетът на БНБ ще се одобрява само от висшето ръководство на банката, а не от парламента, както бе до момента.Според промените в закона, гуверньорът и членовете на УС на БНБ не могат да искат и да получават съвети от представителите на изпълнителната власт при изпълнение на своите ангажименти. В нормативния документ се определя много точно как и при какви обстоятелства се избират управителят и членовете на УС на БНБ. Това трябва да стане не по-късно от два месеца преди изтичането на мандатите им.В промените на закона изрично се посочва, че БНБ, както и всички централни банки на страните от Евросъюза, ще трябва да защитава еврото от фалшификации. За целта всички финансови институции ще са задължени да задържат подправените банкноти и монети и да ги предават за анализ в специализирания център на Централната банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във