Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ГАРАНЦИОННИЯТ ФОНД ИМА НОВИ НАЧАЛНИЦИ

ГАРАНЦИОННИЯТ ФОНД ИМА НОВИ НАЧАЛНИЦИНеприкосновеният запас на застрахователния бранш - гаранционният фонд Задължително застраховане е стабилен, а от 12 октомври е и с ново ръководство. Начело на управителния му съвет застана Борислав Михайлов (досегашен председател на СД на Интерамерикан България, а преди това на ДЗИ), а за членове са одобрени Данчо Джиков (председател на СД на ЗК Български имоти АД, ), Диана Манева (изпълнителен директор на ЗК Орел), Николай Сотиров (изпълнителен директор на ЗАД Армеец) и Тодор Генчев (член на СД на ЗПД Витоша). Финансовото състояние на фонда Задължително застраховане в момента е сравнително стабилно, от вноски на застрахователната индустрия има натрупани около 6 млн. лв. за изплащане на обезщетения - каза за БАНКЕРЪ Борислав Михайлов. - Парите във фонда са резерв за бъдещи плащания и трябва винаги да има неприкосновени 3 млн. лева. Сега дружествата внасят по 1.5% от премийните си приходи от Гражданска отговорност и по 1% от застраховката Злополука. За момента не се предвижда увеличаване на вноските.Този фонд не би трябвало да съществува, ако всички автомобили имаха полица за Гражданска отговорност. А сега той натрупва средствата си предимно от нея. Проблемът е, че на практика за издръжката му се грижат половината изрядни водачи на МПС, които имат сключена застраховка, а останалата половина се ползват от привилегиите му. Нещо повече, държавата си остава длъжник на Гаранционния фонд Задължително застраховане с близо 2 млн. лева. Става дума за отчисленията от наложените от МВР глоби на водачи без сключена застраховка Гражданска отговорност, които също би трябвало да влязат в сметките му. Една от основните промени, направени наскоро в Закона за застраховането, определя размера на средствата в Гаранционния фонд Задължително застраховане: намалени с резерва за предстоящи плащания, те не могат да бъдат по-малко от 3 000 000 лева. Ако капиталът е под установения минимум повече от месец, недостигът ще се попълва със средства на застрахователите, които извършват задължителни застраховки Гражданска отговорност и Злополука. Вноските ще бъдат пропорционални на усреднения им пазарен дял по тези застраховки за последните три години. Когато Гаранционният фонд трябва да изплаща обезщетения на пострадали автомобилисти, той ще бъде задължен да се произнесе по претенцията, предявена от пострадало лице не по-късно от 30 дни след предявяването й. Новост в организацията на фонда е, че управителният му съвет ще се избира от ръководството на Асоциацията на българските застрахователи. Контролът на дейността му също ще бъде възложен на АБЗ, а не на Комисията за финансов надзор, както досега. Регулаторният орган трябва да подготви нов правилник за дейността на фонда. Очаква се това да стане най-късно да края на ноември. Застрахователите, които извършват автомобилно застраховане, ще участват в създаването, обсъждането и приемането на правилника. В бъдеще фондът ще бъде бизнесориентиран, може би ще има и изпълнителен директор. Планира се също така към него до края на следващата година да бъде създадена така необходимата за застрахователите единна информационна система на автомобилистите в България .

Facebook logo
Бъдете с нас и във